Związek Rzemiosła Polskiego za ujednoliceniem stawek godzinowych

Związek Rzemiosła Polskiego za ujednoliceniem stawek godzinowych

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w którym najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia jednolitej stawki godzinowej dla wszystkich umów cywilnoprawnych wystosował stanowisko do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, w którym uznaje za racjonalne rozwiązanie ujednolicenie stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych i powiązanie ich wysokości z płacą minimalną (12 zł brutto za godzinę pracy).

Wątpliwości Związku budzi, na ile zastosowanie regulacji stawki godzinowej w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji liczby przepracowanych godzin, będzie możliwe do powszechnego stosowania w praktyce. Dzisiaj pracodawcy rzadko stosują taką formę rozliczeń ze zleceniobiorcami, na ogół jest to forma ryczałtu za wykonanie określonej pracy. Jeszcze trudniejsze do wykonania wydaje się objęcie stawką godzinową osób prowadzących firmy, które przyjęte zlecenie wykonują osobiście. Należy uznać, że jest to ingerowanie w zasadę swobody zawierania umów w ramach działalności gospodarczej. Dlatego uważamy, że prowadzących działalność gospodarczą należałoby wyłączyć z przepisu art.8a projektowanej ustawy.

W zakresie mocno biurokratycznego obowiązku prowadzenia ewidencji liczby przepracowanych godzin, ZRP proponuje zastąpienie go wymogiem złożenia stosownego oświadczenia o liczbie przepracowanych godzin w rachunku wystawianym przez zleceniobiorcę, które powinno uzyskać akceptację zleceniodawcy.

Pełna treść stanowiska:

zwiazek-rzemiosla-polskiego-stawki-godzinowe2 zwiazek-rzemiosla-polskiego-stawki-godzinowe3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz