Związek Rzemiosła Polskiego ocenił rządowy projekt Urzędu Zamówień Publicznych

Związek Rzemiosła Polskiego ocenił rządowy projekt Urzędu Zamówień Publicznych

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Małgorzaty Stręciwilk prezes Urzędu Zamówień Publicznych odniósł się do rządowego projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”. Dokument ważny jest dla rzemiosła branży budowlanej. ZRP udziela poparcia projektowi dokumentu.

W kwestii wymogu zatrudniania pracowników na umowę o pracę w ramach opisu przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz konieczności zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, konieczne jest wypracowanie systemowych metod kontroli respektowania tego zapisu.

Związek w swoich wystąpieniach wielokrotnie postulował uwzględnienie w prawie zamówień publicznych, takich kryteriów ustalania ceny, które obejmują wymóg kalkulacji kosztów pracy w oparciu o co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego wskazane byłoby doprecyzowanie w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszczalnych form przeprowadzania przez zamawiającego kontroli z uwzględnieniem ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

zwiazek-rzemiosla-polskiego-ocenil-rzadowy-projekt-urzedu-zamowien-publicznych zwiazek-rzemiosla-polskiego-ocenil-rzadowy-projekt-urzedu-zamowien-publicznych2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz