Związek Rzemiosła Polskiego o „Sprawozdaniu krajowym – Polska 2017″

Związek Rzemiosła Polskiego o „Sprawozdaniu krajowym – Polska 2017″

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2017”.

1. W zakresie rynku pracy Komisja w sprawozdaniu generalnie przedstawiła zrównoważony obraz sytuacji na polskim rynku pracy. ZRP zgadza się, co do tego że działania reformatorskie powinny być ukierunkowane m.in. na takie kluczowe obszary jak starzenie się społeczeństwa, poprawa umiejętności zawodowych czy jakość usług administracji publicznej. Jednak w opinii Związku działania te muszą odbywać się z aktywnym udziałem partnerów społecznych – nie tylko na etapie realizacji, ale także projektowania i uzgadniania konkretnych rozwiązań. W dokumencie brakuje odniesienia do nieefektywności systemu pośrednictwa pracy, przy ogromnych kosztach jakie pochłania. Poprawy wymaga także Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

2. Natomiast w tematyce kształcenia zawodowego Związek od lat niezmiennie uważa, że Komisja w corocznych sprawozdaniach zbyt mało uwagi poświęca kształceniu zawodowemu. Komisja w żaden sposób nie odnosi się do kształcenia dualnego w Polsce, pomimo, że również postulujemy to od lat. Komisja nie zauważa zróżnicowania w zatrudnialności uczniów szkół zawodowych i nie interesuje się przyczynami takiego stanu rzeczy.

3. W kwestiach dotyczących regulacyjnego otoczenia biznesu ZRP popiera większość zaproponowanych zmian zamieszczonych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, stanowiących element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Po wielu latach doświadczeń, dziś opowiadamy się za powrotem do wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności w tych zawodach rzemieślniczych których wykonywanie nie jest obojętne dla zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz ich mienia jak również bezpieczeństwa innych podmiotów.

Pełna treść opinii:

sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-1 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-2 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-3 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-4 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-5 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-6 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-7 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-8 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-9 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-10 sprawozdaniu-krajowym-polska-2017-11

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz