Związek Rzemiosła Polskiego o podatku od handlu w wersji progresywnej

Związek Rzemiosła Polskiego o podatku od handlu w wersji progresywnej

Ostatnie rozwiązania zaproponowane przez MF w kolejnej wersji podatku od sprzedaży detalicznej kierunkowo są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

ZRP od początku prowadzonych konsultacji opowiadał się za wersją progresywną, z kwotą wolną na poziomie 100 mln rocznie, z niską stawką w pierwszym progu skali podatkowej na poziomie 0,1%. Uważaliśmy, że byłoby to rozwiązanie optymalne, uwzględniające możliwość wyrównywania szans rynkowych pomiędzy mniejszymi przedsiębiorstwami handlowymi, a dużym handlem sieciowym i dyskontowym. MF proponuje dwie stawki, znacznie wyższe: 0,8% i 1,4%, ale z dość wysoką kwotą wolną w wysokości 17 mln zł miesięcznie, co odpowiada 204 mln przychodu rocznego.

– Mamy tylko jedną wątpliwość, na którą wcześniej zwracaliśmy uwagę, że opodatkowaniu będzie podlegała osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ponad kwotę 17 mln zł, a podatek w wymiarze miesięcznym nie będzie odnoszony do kwoty rocznej zwolnionego przychodu – powiedział Jerzy Bartnik, prezes ZRP

Według ZRP kwota wolna od podatku powinna być odnoszona do przychodu rocznego. Jeśli podstawę opodatkowania będzie wyznaczał przychód miesięczny, to podatek zapłacą także podatnicy, których sprzedaż w wymiarze rocznym nie przekroczy kwoty wolnej, a ustawa nie przewiduje zwrotu nadpłaconego podatku.

1 KOMENTARZ

  1. Najważniejsze, to żeby poslkie firmy zyskiwały, a nie traciły na tym podateku, ale teraz niestety jest na odwrót.
    Nie wierzycie?
    To proszę bardz: mediamarkt nie płaci, saturn nie płaci, intermarche nie płaci… (zagraniczne sieci)
    Mediaexpert płąci, eur płaci, stokrotka płaci, piotr i pwaeł płaci, alma płaci…(polskie sieci)
    A to tylko przykłady…

Dodaj komentarz