Związek Rzemiosła Polskiego o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z dnia 16.12.1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Związek – jak wielokrotnie już podkreślał od momentu opublikowania w 2015 r. listu 7-iu państw, domagających się zmian w podstawowej dyrektywie o delegowaniu pracowników – jest przeciwny zmianom w zasadach dotyczących świadczenia usług transgranicznych. Ich skutkiem, wbrew deklarowanym intencjom KE, będzie większa niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej, bardziej skomplikowane prawo i większe pole do jego nadinterpretacji czy zachowań protekcjonistycznych po stronie krajowych administracji i organów kontrolnych w państwach przyjmujących. Propozycje Komisji uderzają w jedną z przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, co skutkować będzie osłabieniem ich pozycji rynkowej i ograniczaniem zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach bankructwem i likwidacją miejsc pracy.

Unia Europejska rozwija się w oparciu o cztery swobody rynku wewnętrznego. Zakłócenie którejkolwiek z nich, na przykład swobody świadczenia usług, z pewnością będzie zjawiskiem poważnie zagrażającym dotychczasowym osiągnięciom w trudnej budowie jednolitego rynku UE.

ZRP nie popiera wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji dyrektywy z 1996 r. Proponowane zmiany traktujemy jako nieuzasadnione, a co najmniej przedwczesne.

zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow2 zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow3 zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow4 zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow5 zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow6 zwiazek-rzemiosla-polskiego-o-delegowaniu-pracownikow7

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz