Związek Rzemiosła Polskiego mówi Stop dla działań ubezpieczycieli

Związek Rzemiosła Polskiego mówi Stop dla działań ubezpieczycieli

"© [Daisy Daisy] / Dollar Photo Club”

Związek Rzemiosła Polskiego, jako krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i reprezentatywna organizacja pracodawców mając na uwadze postulaty rzemieślników branży motoryzacyjnej dotyczące problemów występujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych – wystosował pismo do Premier Beaty Szydło z prośbą o zapoznanie się z trudną sytuacją tej grupy przedsiębiorców oraz podjęcie działań ograniczających poszerzanie szarej strefy w usługach branży motoryzacyjnej.

W opinii przedstawicieli licznego sektora usług motoryzacyjnych obecny niedoskonały stan prawny regulujący działania firm ubezpieczeniowych w zakresie rozliczeń komunikacyjnych napraw powypadkowych, w tym szereg luk prawnych, dają zakładom ubezpieczeniowym zbyt dużą swobodę w działalności.

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową, który z powodów oczywistych skalkulowany jest poniżej cen rynkowych.

Prowadzi to do konieczności wykonania naprawy po najniższych kosztach – najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez legalnie działający zakład w rywalizacji o takiego klienta jest z założenia bardzo ograniczone.

pismo-stopy-dla-ubezpieczycieli

pismo-stopy-dla-ubezpieczycieli2

pismo-stopy-dla-ubezpieczycieli3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz