Związek Rzemiosła Polskiego i Główna Inspekcja Pracy. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

Związek Rzemiosła Polskiego i Główna Inspekcja Pracy. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

W dniach 7-8 kwietnia, w ośrodku wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie- Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Główną Inspekcją Pracy organizuje kolejne spotkanie przedstawicieli kierownictw: ZRP, izb rzemieślniczych, GIP i okręgowych inspektoratów pracy.

Przewodnim tematem spotkania będzie omówienie dalszej współpracy w obszarze kształtowania płaszczyzny współdziałania obu instytucji na poziomie centralnym oraz w regionach.

Dwudniowy program obejmuje kilka bloków. W ramach bloku ZRP organizatorzy skoncentrują się na strategicznych priorytetach działalności organizacji rzemiosła, zwłaszcza w obszarze działalności oświatowej. Blok wspólny obejmie kwestie związane ze zwiększaniem konkurencyjności mikro, małych i średnich firm rzemieślniczych poprzez działania związane z poprawą warunków pracy.

Udział w konferencji wezmą: Główny Inspektor Pracy, Roman Giedrojć oraz prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz