ZRP oraz partnerzy z Austrii, Francji i Niemiec rozmawiają o przyszłości rzemiosła

ZRP oraz partnerzy z Austrii, Francji i Niemiec rozmawiają o przyszłości rzemiosła

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik oraz dyrektor Zespołu ds. koordynacji spraw europejskich, Edyta Doboszyńska przyjęli w dniu dzisiejszym w siedzibie ZRP Ulrike Rabmer-Koller, wiceprezydent UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz WKÖ – Austriackiej Izby Gospodarczej.

Rozmowy dotyczyły wyzwań stojących przed organizacjami członkowskimi UEAPME wywodzącymi się z krajów o ugruntowanym systemie nauki zawodu w rzemiośle oraz ich przyszłej współpracy w ramach struktur europejskich. Omówiono także kwestie związane z przyszłym funkcjonowaniem UEAPME jako europejskiej reprezentacji rzemiosła i MŚP – jej priorytetami i strukturą organizacyjną. Prezydent Rabmer – Koller, na zaproszenie Prezesa ZRP, wzięła następnie udział w uroczystym otwarciu Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich GOLD EXPO.

Podobne tematy stały się kanwą dla dyskusji, jaką przedstawiciele ZRP odbyli w miniony poniedziałek w Paryżu z Wiceprezesem APCMA – Zgromadzenia Francuskich Izb Rzemieślniczych, Yves Petitjean, przy okazji konferencji międzynarodowej „Rola mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w walce ze skutkami ocieplenia klimatu”.

7 października 2015 r. delegacja ZRP uda się na spotkanie z kierownictwem i ekspertami ZDH – Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego. Spotkanie poświęcone będzie przyszłości partnerstw izbowych oraz problematyce kształcenia zawodowego.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz