ZRP mówi nie! dla firm oferujących w internecie „egzemplarze kolekcjonerskie”

ZRP mówi nie! dla firm oferujących w internecie „egzemplarze kolekcjonerskie”

W związku z licznymi sygnałami otrzymywanymi od członków organizacji rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie skierowanym do Adama Jassera, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prosi o skontrolowanie działalności firm oferujących w internecie możliwość wyposażenia osób fizycznych w dokumenty z pozoru będące „egzemplarzami kolekcjonerskimi”, które po usunięciu nietrwałego oznaczenia „dokument kolekcjonerski” mogą stanowić podstawę fałszowania dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, w którym tego typu dokumenty stanowią dowód w sprawie.

W praktyce ZRP, w jego strukturach organizacyjnych wystawiane są dokumenty typu świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, które w obrocie prawnym dokumentują i potwierdzają posiadane uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie. Posługiwanie się tymi dokumentami jest zwyczajowo przyjęte, samo okazane takiego dokumentu lub jego kopii uwierzytelnionej zaświadcza o uprawnieniach czeladnika lub mistrza w zawodzie jak i np. o uprawnieniach wynikających z innych przepisów prawa np. przy szkoleniu osób młodocianych. W obrocie krajowym posiadanie przez osoby fizyczne tego typu uprawnień umożliwia więc korzystanie z praw nabytych w zakresach, które są niedostępne osobom nieposiadającym w/w dokumentów.

W ten sposób działalność firm, „kreujących” pozorne dokumenty, które nadają określony status służy do gwałcenia zasad normalnej konkurencji na rynku oraz jest kryminogenna.
ZRP wnosi o doprowadzenie do wyeliminowania z życia gospodarczego opisanych prób kryminogennego ingerowania w zasady różności i konkurencyjności działalności podmiotów gospodarczych na rynku poprzez udostępnianie fałszywych dokumentów.

dla-firm-oferujacych-w-internecie-egzemplarze-kolekcjonerskie2 dla-firm-oferujacych-w-internecie-egzemplarze-kolekcjonerskie3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz