ZRP i GIP o współpracy i płaszczyźnie współdziałania rozmawiali we Wrocławiu

ZRP i GIP o współpracy i płaszczyźnie współdziałania rozmawiali we Wrocławiu

fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej
fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Główną Inspekcją Pracy zorganizował w dniach 20-21 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy spotkanie przedstawicieli kierownictw: ZRP, Izb Rzemieślniczych, Państwowej Inspekcji Pracy (GIP oraz OIP).

Głównym celem konferencji była wymiana opinii i uwag na temat współpracy w obszarze kształtowania płaszczyzny współdziałania uczestniczących z spotkaniu instytucji na poziomie centralnym oraz w regionach. W drugim dniu zrealizowano dwa bloki tematyczne, przeprowadzone odrębnie przez ZRP i GIP. Część moderowana przez Związek Rzemiosła Polskiego dotyczyła m.in. kierunków działań Związku w zakresie podnoszenia jakości kwalifikacji zawodowych, zaangażowania izb rzemieślniczych w proces wdrażania zmian i działań na rzecz poprawy standardów jakościowych stosowanych w potwierdzaniu kwalifikacji czy zmian w systemie kształcenia zawodowego w kontekście szkolenia w rzemiośle.

W skład zagadnień poruszanych przez GIP weszły m.in.: kontrola przestrzegania zakazu zawierania umów cywilno-prawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, kontrola wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia, wypadkowość wśród pracowników młodocianych czy przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnianiu obywateli polskich i cudzoziemców.

W spotkaniu miała wziąć udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marzena Machałek. Niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły jej na przybycie, na ręce Jerzego Bartnika skierowała list z przesłaniem dla uczestników.

o-wspolpracy-i-plaszczyznie-wspołdzialania-rozmawiali-we-wroclawiu

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz