Zgromadzenie członkowskie oraz XI Konferencja Hanzeatycka

Zgromadzenie członkowskie oraz XI Konferencja Hanzeatycka

Prezentujemy przemówienie Dr. Maxa Hogerforstera – przewodniczącego parlamentu Hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej.

„Opanowanie nowych wyzwań dla małych i średnich przedsiębiorstw wymaga inwestycji w kształcenie.”

Do MiŚP należy 99% wszystkich przedsiębiorstw, a dając 70% wszystkich miejsc pracy tworzą one kręgosłup gospodarki i społeczeństwa i mają również dobre perspektywy wzrostu w przyszłości. Są one jednakże znacząco ograniczane przede wszystkim przez uderzający i rosnący brak przedsiębiorców, kadr kierowniczych i specjalistów, jak również przez wydatne deficyty w zakresie kwalifikacji. Przezwyciężenie tego niedoboru staje się kwestią przeżycia dla MiŚP, które muszą stanąć przed nowymi dalekosiężnymi wyzwaniami.

Wyróżniający się w dzisiejszych czasach niedobór dotyczy energii, ochrony środowiska naturalnego i klimatu. We wszystkich tych dziedzinach MiŚP mają szansę, aby stać się pionierem i światowym liderem. Zarysowujące się rozwiązania kładą przeważnie nacisk na skuteczność ekologiczną. „Zasada skuteczności ekologicznej niesie ze sobą jednakże fatalną stratę: pozostawia w niezmienionym stanie podstawową koncepcję produkcji przemysłowej. Redukowanie, ponowne wykorzystywanie i przepisy zmniejszają obciążenie środowiska naturalnego i spowalniają utratę zasobów naturalnych; jednakże te procesy nie krytykują błędów koncepcyjnych u ich korzeni – są rozwiązania prowadzącymi w ślepą uliczkę” (Prof. Dr. Michael Braungart). I chociaż również obecnie ważna jest skuteczność ekologiczna, to nie wolno nie dostrzegać, że dzięki niej przesunięciu ulegają tylko granice obciążenia środowiska naturalnego i zużycia zasobów. Bazowe innowacje według modelu „od kołyski do kołyski” muszą kształtować produkty w taki sposób, aby nie stawały się odpadami, lecz aby po użyciu można je było wykorzystać ponownie, w miarę możliwości w 100%. Opracowanie takiej gospodarki opartej obiegu produktów wymaga w pierwszym rzędzie intelektualnych innowacji z dalekosiężną zmianą toku myślenia.
Nauka zawodu straciła natomiast mocno na atrakcyjności. Atrakcyjność sprawdzonej dualnej nauki zawodu spadła również w Niemczech: w 2015r. liczba rozpoczynających studia przewyższyła po raz pierwszy liczbę nowo zawieranych umów o naukę zawodu.

Z powodu zmian demograficznych liczba młodych osób w wieku produkcyjnym wyraźnie spadnie we wszystkich krajach nadbałtyckich – za wyjątkiem Szwecji i Norwegii – nawet o 25%. W konkurencji o wykwalifikowany młody narybek MiŚP grozi klęska. Z powodu braku wykwalifikowanych pracowników już dzisiaj poziom innowacji w MiŚP są w chwili obecnej dużo niższy niż mógłby i musiałby w zasadzie być. Wzrost kwalifikacji przy równoczesnym usuwaniu deficytu specjalistów jest najważniejszym zadaniem do wspierania i centralnym kluczem do zrównoważonego wzmacniania innowacji, konkurencyjności i wzrostu MiŚP w obszarze nadbałtyckim.

W celu opanowania tych wyzwań opracowywane są aktualnie w różnych projektach unijnych dla MiŚP z krajów nadbałtyckich dopasowane rozwiązania, które zostały zaprezentowane na Jedenastej Konferencji Hanzeatyckiej.

DR. MAX HOGEFORSTER

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz