Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

"© [VRD] / Dollar Photo Club”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska rzemiosła pod wypełniania ankiety, którą Związek Rzemiosła Polskiego przygotował z PZU. Umożliwi ona określenie zapotrzebowania rzemieślników na prywatną opiekę medyczną w firmach.

Związek Rzemiosła Polskiego podjął współprace z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną w celu przygotowania specjalnej oferty usług medycznych skierowanych do firm z sektora mikro i MŚP zrzeszonych w strukturach rzemiosła.

Obecnie brakuje na rynku ofert skierowanych do tej grupy odbiorców, zwłaszcza z sektora firm małych i mikro. Planowane jest rozwiązanie tego problemu ze wsparciem struktur środowiska rzemiosła. Do ubezpieczenia grupowego potrzebne są minimum 3 osoby (może to być rodzina pracodawcy, pracownicy, współpracownicy). Jeżeli ubezpieczeniem zainteresowana będzie firma jednoosobowa, wówczas roli ubezpieczyciela grupowego może podjąć się cech (wyznaczona osoba, pracownik cechu, będzie finansowana przez PZU).

Mając na celu dbanie o zdrowie pracowników i właścicieli firm rzemieślniczych we współpracy z PZU przygotowaliśmy ankietę, która umożliwi ocenę zainteresowania środowiska rzemiosła ofertą prywatnej opieki medycznej. Ankieta jest prosta, a jej wypełnienie zajmie zaledwie 5 minut. Najważniejszym problemem jest dystrybucja ankiety. Dlatego zwracamy się do izb i cechów z prośbą o dotarcie do jak największej rzeszy przedsiębiorców.

Prosimy o przekazanie ankiety cechom, spółdzielniom i indywidualnym przedsiębiorcom oraz przesyłanie wypełnionych ankiet na adres: swiderska@zrp.pl lub porczak@zrp.pl lub w formie faksu: 22 831-96-10.

W razie pytań prosimy o kontakt: 22 504-43-14 – Iwona Porczak lub Anna Świderska
Spośród nadesłanych ankiet wylosujemy 10 osób, które otrzymają upominki od firmy PZU.

Ankieta: LINK
Pismo przewodnie Prezesa Jerzego Bartnika: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz