Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja uwzględnia postulaty wielu środowisk – związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców
i rzemiosła czy samorządowców.

Jedna z istotnych zmian przewiduje, że cena nie będzie już podstawowym kryterium  rozstrzygania zamówień publicznych. Przyjęcie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru oferty będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

Nowelizacja zwiększa również jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadków, w których firma wykaże, że czyni to zgodnie
z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ma również ograniczyć zatrudnianie osób na tzw. umowy śmieciowe przy wykonywaniu zamówień publicznych. Zamawiający będzie mógł
w niektórych przypadkach wymagać od wykonawcy zatrudniania osób na podstawie umowy
o pracę. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz