Wpływ dialogu na rozwój rzemiosła. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

Wpływ dialogu na rozwój rzemiosła. Konferencja w Gdańsku-Jelitkowie

W Gdańsku-Jelitkowie odbyła się konferencja „Wpływ dialogu społecznego na rozwój rzemiosła polskiego”, z udziałem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawicieli środowiska rzemieślniczego z całej Polski, szefów zespołów ZRP. Gościem spotkania była Dominika Tadla dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, która przedstawiła założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, istotne z punktu widzenia sektora MSP.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik porównał Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ze szpitalnym oddziałem ratunkowym (także SOR), wykazując przez analogię, funkcje „ratownicze” dla obu przedsięwzięć, polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji różnych funkcji życiowych czy też rozwojowych.

– Wiele słyszymy o strategii, ale nie znamy szczegółów, które byłyby istotne dla nas, jako przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich firm – powiedział Jerzy Bartnik. – Nikt nie zdejmie z nas odpowiedzialności za rozwój gospodarczy. Potrzebujemy ludzi, chcemy się rozwijać i tworzyć miejsca pracy, a do tego niezbędne są odpowiednie uwarunkowania, w tym uwarunkowania prawne – dodał. – Jako środowisko, reprezentujące ponad dwa miliony przedsiębiorców jesteśmy gotowi do dialogu z przedstawicielami rządu oraz do dzielenia się naszymi najlepszymi praktykami, m.in. w zakresie kształcenia dualnego oraz praktycznej przedsiębiorczości.

Dominika Tadla z ministerstwa rozwoju przeprosiła w imieniu Mateusza Morawieckiego, że z uwagi na inne wcześniejsze zobowiązania, nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu, i dodała, że minister podkreślił znaczenie i rolę rzemiosła dla rozwoju polskiej gospodarki i, że obiecał, iż wnioski z konferencji, a także postulaty zgłoszone przez rzemieślników posłużą do szerokich konsultacji.

– Wierzymy, że w toku konsultacji społecznych, strategia na rzecz rozwoju, będzie jeszcze lepsza i bardziej dostosowana do potrzeb przedsiębiorców – powiedziała dyrektor.

W trakcie spotkania, w części prezentacyjnej, zostały przedstawione zagadnienia ze strategii SOR, dotyczące m.in. obszarów interwencji dla MSP, a także poprawy warunków funkcjonowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym uwarunkowań prawnych oraz wsparcia przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wypowiedzenia swoich opinii na temat założeń planu Morawieckiego i praktyczności ich zastosowań, głównie w kwestii rozwoju i przyszłości rzemiosła w Polsce. Prezes Janusz Kowalski podkreślił, że rzemiosło jest specyficzną działalnością w tym kraju i powinno mieć swój statut, swoje przepisy i swoje wymagania. – Nas nie można wrzucać do jednego worka, bo innych uwarunkowań potrzebuje krawiec, innych szewc a jeszcze innych właściciel kopalni – dodał.

Przedstawiono również postulaty dotyczące kształcenia zawodowego, w tym kształcenia dualnego, w którym pomija się doniosłą rolę rzemiosła i jego praktykę w tym zakresie. Rozmawiano także o aspektach prawnych funkcjonowania sektora MSP, w tym rozwiązaniach podatkowych, które nie są korzystne dla małych firm a także ogromnej, praktycznej roli rzemieślników w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Polaków.

wplyw-dialogu-na-rozwoj-rzemiosla-konferencja-w-gdansku-jelitkowie2 wplyw-dialogu-na-rozwoj-rzemiosla-konferencja-w-gdansku-jelitkowie3 wplyw-dialogu-na-rozwoj-rzemiosla-konferencja-w-gdansku-jelitkowie4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz