Wicepremier Jarosław Gowin na spotkaniu w Związku Rzemiosła Polskiego

Wicepremier Jarosław Gowin na spotkaniu w Związku Rzemiosła Polskiego

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Jadwigi Emilewicz. Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego w rozmowach uczestniczyli: prezes Jerzy Bartnik oraz wiceprezes Janusz Kowalski. Przedsiębiorców reprezentował również prezes Małopolskiej Organizacji Przedsiębiorstw Gospodarczych Janusz Strzeboński.

Spotkanie dotyczyło bardzo istotnych i żywotnych spraw dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poruszano kwestie odbudowy samorządu gospodarczego, o który rzemiosło, przy wsparciu innych organizacji skupiających mniejszych przedsiębiorców, walczy od wielu lat. Rozmawiano także o wymogu posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu, o konieczności przygotowania ustawy, która będzie regulowała nie tylko sprawy środowiska rzemieślniczego, ale też firm mikro, małych i średnich, które nie są firmami rzemieślniczymi.

Przedstawiciele rządu przyznali, że temat samorządu gospodarczego jest ważny dla uporządkowania życia gospodarczego w Polsce. Zadeklarowali wolę współpracy i szerszych konsultacji. Teraz kolejny ruch należy do ministerstwa rozwoju, gdzie mają być prowadzone prace nad kształtem samorządu gospodarczego. Wicepremier J. Gowin zapowiedział, że jeżeli rozpoczną się prace, będzie wspierał te działania.

Gospodarze przyznali, że poruszane kwestie spotkały się z dużym zainteresowaniem instytucji rządowych, które wyrażają wolę uporządkowania tematu, ale nie odgórnie, a w porozumieniu i we współpracy ze środowiskami rzemiosła i przedsiębiorców.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz