Walne Zgromadzenie Jaworskiego Rzemiosła w Ratuszu Miejskim

Walne Zgromadzenie Jaworskiego Rzemiosła w Ratuszu Miejskim

W Sali Rajców 16 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworze, które uroczyście otworzył Pan Andrzej Giera, Starszy Cechu.

Wśród zaproszonych na sali gości byli m.in. Pan Zygmunt Rzucidło, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Pan Tomasz Nalaskowski, Redaktor Naczelny Portalu Rzemiosła Polskiego.

Andrzej Giera oraz Burmistrz Miasta Jawora Emilaian Bera podpisali list intencyjny będący potwierdzeniem zacieśnienia współpracy Gminy Jawor z rzemieślnikami. Chcąc w ten sposób razem tworzyć korzystne warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz promować wśród uczniów jaworskich szkół możliwości, jakie daje praktyczna nauka zawodów rzemieślniczych. Listy intencyjne o współpracy z Cechem Rzemiosł podpisał również Arkadiusz Muła, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze oraz Marcin Lancman reprezentujący AutomobilKlub Jawor.

Kustosz Muzeum Regionalnego w Jaworze Pan Mirosław Szkiłądź przedstawił zebranym historię i wkład rzemieślników w rozwój miasta, a także opowiedział o znajdujących się na sali rajców herbach jaworskich cechów rzemieślniczych.

Miłym akcentem było również wręczenie odznaczeń dla Pana Andrzeja Kardeli i Pana Edwarda Paczyńskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Pani Anny Furmanik, Pana Romana Rałowskiego, Pana Piotra Litawy – wyróżnionych Honorową Odznaką Rzemiosła.

 

Zdjęcia

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz