Walne Zebranie w Trzech Kolorach

Walne Zebranie w Trzech Kolorach

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP odbyło się 2 czerwca. Tym razem na miejsce dorocznego spotkania wybrano poznańską Maltę, a ściślej kompleks restauracyjno-konferencyjny „Trzy Kolory ABC”, położony nad samym brzegiem Jeziora Maltańskiego.

W zebraniu uczestniczyło ponad 30 członków oraz przedstawicieli firm wspierających SRW RP. Zbigniew Nowak, przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia z troską podkreślił, że ta frekwencja nie jest zadowalająca szczególnie teraz, gdy branża mięsa czerwonego przeżywa trudny okres. Apelował do właścicieli firm mięsnych o zrzeszanie się i współpracę, wskazywał na znaczenie i konieczność obligatoryjnej przynależności do organizacji branżowych.

Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Głównego i Rady Krajowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Udzielili absolutorium Zarządowi i Radzie.
Zarząd Główny przyznał tytuł Honorowego Prezesa Kazimierzowi Stańczykowi. Pamiątkowe bolo z logo SRW RP, za wkład pracy w Stowarzyszeniu, otrzymał Jacek Marcinkowski.

W części konferencyjnej dyskutowano nad kondycją branży mięsa czerwonego. Głos zabierali m.in. Jarosław Ołowski- zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego, Tadeusz Wojciechowski- ekspert ds. bezpieczeństwa żywności oraz lekarz Stanisław Gawra- zastępca wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Sponsorami Walnego Zebrania były firmy: CID Lines, MONROL, Fabios oraz Weindich.

Tekst i zdjęcia: Bożena Skarżyńska

walne-zebranie-w-trzech-kolorach2 walne-zebranie-w-trzech-kolorach5 walne-zebranie-w-trzech-kolorach4 walne-zebranie-w-trzech-kolorach3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz