W Parlamencie o edukacji

W Parlamencie o edukacji

Szkoły zawodowe, sześciolatki i zmiany w Karcie Nauczyciela – o tym dyskutowano w Sejmie i Senacie.

Minister Anna Zalewska w czwartek wzięła udział we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

– Chciałabym uspokoić samorządy: podwyższenie wieku obowiązku szkolnego nie wpłynie na ich finanse – powiedziała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej wraz z posłami dyskutowała o przygotowaniu szkół na przyjęcie najmłodszych uczniów.

Członkowie Komisji zapoznali się także z informacją o uchwalonej pod koniec 2015 r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzającej nie tylko obowiązek szkolny dla 7-latków, ale i zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz zasadach powoływania i odwoływania kuratorów.

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu dyskutowano też o szkolnictwie zawodowym.

– Pomimo, że liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Polsce spada, to liczba uczniów wybierających naukę w technikach, bądź zasadniczych szkołach zawodowych wzrasta – odpowiadała na pytania posłów Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka

Wiceminister edukacji zaznaczyła też, że mimo elastycznego systemu kształcenia zawodowego, konieczne jest wzięcie większej odpowiedzialności za nie przez poszczególne sektory gospodarki oraz przez samych przedsiębiorców.

– Musimy otrzymać wyraźną informację od pracodawców, w jakich zawodach mają kształcić się uczniowie – mówiła Teresa Wargocka.

Sekretarz Stanu w MEN zwróciła uwagę na to, że praktyczne kształcenie zawodowe jest bardzo kosztowne, a zapleczem do zorganizowania go dysponują wyłącznie pracodawcy. Jej zdaniem możliwe będzie takie rozwiązanie, aby decyzje o otwieraniu kształcenia w poszczególnych zawodach przenieść na poziom wojewódzki.

– To właśnie tam powstają regionalne strategie rozwoju i realizowana jest strategia rozwoju kraju. W tych miejscach powinny powstawać wizje, w jakich zawodach i w jakich kierunkach powinniśmy kształcić młodzież – mówiła Teresa Wargocka.

Wiceminister edukacji zapowiedziała, że kształcenie zawodowe w Polsce będzie jednym z zagadnień ogólnopolskiej debaty na temat zmian w edukacji, która rozpocznie się jeszcze w lutym, a zakończy w czerwcu tego roku.

Podczas czwartkowych obrad Komisji Łączności z Polakami za Granicą posłowie zapoznali się także z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą sytuacji polskiej oświaty na Litwie.

Minister Edukacji Narodowej na posiedzeniu plenarnym przedstawiła też Sejmowi RP negatywne stanowisko rządu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzającej m.in. zakaz finansowania lekcji religii w szkołach z budżetu państwa. Więcej informacji – TUTAJ.

Z kolei w środę, podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Minister Anna Zalewska mówiła m.in. o planach zmian w edukacji w 2016 r. W tym o konsultowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Zakłada on m.in. likwidację od 1 września tego roku tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli – profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności dla nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała także wprowadzenie ustawowej możliwości odwołania od wyniku matury. Zmiana ta miałaby wejść od 2017 r. Szefowa MEN mówiła także o likwidacji obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów.

– Likwidacja testu po szóstej klasie to nie tylko oszczędności – mówiła minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że sprawdzian nie pełni funkcji selekcyjnej czy też rekrutacyjnej. Jego wyniki służą wyłącznie diagnozie umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową, która nie musi się odbywać w formule powszechnego egzaminu zewnętrznego. Zgodnie z przepisami rejonowe gimnazjum musi przyjąć każde dziecko mieszkające w jego obrębie, niezależnie od wyniku.

Anna Zalewska zapowiedziała także serię debat na temat polskiego systemu oświaty. Konsultacje potrwają od lutego do czerwca. Równolegle do debat analizowana będzie obecnie obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz