V Edycja EKMSP

V Edycja EKMSP

"© [kasto] / Dollar Photo Club”

Rozwój klastrów, firmy rodzinne, możliwości rozwoju MSP w obszarze innowacyjnych technologii na przykładzie branży lotniczej, możliwości rozwoju konkurencyjności sektora MSP – to wybrane tematy dyskusji V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który się odbył w Katowicach.

– Firmy rodzinne od lat odgrywają dużą rolę w rozwoju polskiej gospodarki – mówiła Małgorzata Mączyńska, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Firmy rodzinne dają podwaliny naszej gospodarki i stanowią 10% dochodu narodowego, więc trzeba je wspierać i dążyć do ich rozwoju. Problemem takich firm, oprócz nadmiernej biurokracji i braku wsparcia zewnętrznego, jest nieudana próba sukcesji. Dr Jacek Lipiec z SGH w Warszawie przytoczył badania, z których wynika, że w ciągu roku aż 150 tys. z 450 tys. nowych firm, które planują sukcesję upada. Tym samym tracimy ponad 600 tys. miejsc pracy. Jak przeprowadzić ten proces, pozyskać kapitał i dbać o jakość marki? Odpowiedź jest prosta. Firmy rodzinne wspierają się od wewnątrz, organizują się finansowo i opierają na najtrwalszych relacjach i wartościach – rodzinie – powiedziała Kaja Kwaśniewska, właścicielka firmy z 65-letnią tradycją.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Więcej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz