Ulrike Rabmer-Koller przejęła stery w UEAPME

Ulrike Rabmer-Koller przejęła stery w UEAPME

Walne Zgromadzenie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jednogłośnie wybrało Ulrike Rabmer-Koller na stanowisko Prezydenta UEAPME.

Prezentując swoje priorytety na dwuletnią kadencję, prezydent Rabmer-Koller jako główne wymieniła:

(1) zwiększenie wpływu MŚP na politykę europejską poprzez intensyfikację dialogu między UEAPME i instytucjami europejskimi oraz innymi zainteresowanymi stronami oraz

(2) poprawę warunków dla MŚP w Europie poprzez zapewnienie lepszych regulacji i mniej obciążeń administracyjnych oraz ułatwienie dostępu do finansowania i kadr z odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, jak również poprzez uwolnienia pełnego potencjału cyfryzacji.

Ulrike Rabmer-Koller podkreśliła:

„Zamiast mówić o małych i średnich przedsiębiorstw, decydenci Unii Europejskiej muszą konkretnie działać na ich korzyść, ułatwiając im inwestowanie i tworzenie miejsc pracy. Potrzebny jest nam konkretny plan działania na rzecz MŚP, zapewnienie spójnego podejścia w zakresie polityki oraz znacznie lepsze warunki ramowe do prowadzenia MŚP”.

Mówiąc o swojej inicjatywie uruchomienia przez UEAPME europejskiego dialogu MŚP stwierdziła:

„Musimy przestać prowadzić analizy i rozmowy na temat problemów i potrzeb MŚP – powinniśmy w końcu zacząć proponować konkretne działania i innowacyjne rozwiązania. (…) Europa potrzebuje spójnego podejścia do europejskiej polityki MŚP – Europejskiego planu działania na rzecz MŚP opartego na istniejącym Small Business Act i odpowiadającego na nowe wyzwania stojące przed MŚP”.

Ulrike Rabmer-Koller jest właścicielką i dyrektorem generalnym Rabmer Group – średniej firmy o zasięgu międzynarodowym, działającej w sektorze budowlanym i technologii środowiskowych. Jest również wiceprezes Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej. W latach 2011 – 2015 sprawowała funkcję Wiceprezydent UEAPME oraz przewodniczyła Komitetowi UEAPME ds. zrównoważonego rozwoju.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz