Ułatwienia dla przedsiębiorców „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Ułatwienia dla przedsiębiorców „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Pixabay | geralt
Pixabay | geralt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligenty Rozwój, adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dodatkowo wsparciu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej, maksymalna wartość ich kosztów kwalifikowalnych jest niższa niż 1 mln zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może sięgać
700 tys. zł.

Więcej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz