Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty.

Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty.

– Chcemy, aby o reformie edukacji dyskutowała cała Polska – powiedziała Anna Zalewska na konferencji prasowej.

1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców – tak będzie wyglądała wielka ogólnopolska debata o systemie oświaty. Na środowej konferencji prasowej zapowiedziała ją Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

– System edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset naprawdę dużych i nieco mniejszych problemów. O wszystkich będziemy rozmawiać z ekspertami – zapowiedziała szefowa MEN.

Kim są eksperci? To praktycy i teoretycy – nauczyciele i wykładowcy akademiccy. To osoby, które odpowiedziały na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto one: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

uczen-rodzic-nauczyciel1

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. Będą miały one swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. Dyskusje odbędą się w formule 1×4 (cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów). Naszą intencją jest, aby zaproponowana problematyka była jedynie punktem wyjścia. Dlatego też do udziału w debatach zapraszamy nie tylko samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

uczen-rodzic-nauczyciel2

– Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było. Zanim przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie z obywatelami je przedyskutować i zaplanować – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Ruszamy w lutym. Podsumowanie w lipcu. Później – projekt nowelizacji ustawy uwzględniający wynik debat – dodała.

Szefowa MEN poinformowała też, że pod koniec lutego zostanie uruchomiona strona internetowa poświęcona debatom. Znajdą się na niej informacje dotyczące pracy ekspertów oraz spotkań organizowanych w różnych częściach kraju. Za pośrednictwem strony będzie można przesyłać swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące najważniejszych tematów związanych z edukacją w Polsce.

– We wrześniu planujemy pokazać gotowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Chcielibyśmy, aby stała się ona przejrzystą konstytucją dla nauczycieli – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra Zmiana – informacja prasowa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz