Szkolenie dualne tak. Ale z rzemiosłem

Szkolenie dualne tak. Ale z rzemiosłem

"© [Kadmy] / Dollar Photo Club”

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu wystosowała pismo do Gazety Wyborczej w Radomiu, zwracając uwagę autorce artykułu „Praktyka pod okiem mistrza. Szkoła zawodowa daje gwarancję pracy?”, Magdalenie Cieplak, że system kształcenia dualnego, który opisuje w swoim tekście, jest od wielu lat z sukcesem realizowany w instytucjach rzemieślniczych, zatrudniających młodocianych pracowników.

– Kształcenie zawodowe z udziałem zakładów rzemieślniczych – jak podkreślił w piśmie Prezes Izby Jan Jaworski – jest sprawdzonym rozwiązaniem, w którym na przestrzeni dziesiątków lat ukształtowano formy prawne i struktury organizacyjne. W podobny sposób – czytamy w dalej w wypowiedzi przedstawiciela Izby – tworzył się system uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, w tym egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Pani redaktor w swoim artykule, odwołując się jedynie do znowelizowanego rozporządzenia o praktycznej nauce zawodu, wydanego przez ministra edukacji w sierpniu 2015 roku, pominęła całkiem doswiadczenia i osiągnięcia rzemiosła w kształceniu dualnym.

Izba zwróciła również uwagę, że informacja podana w artykule a dotycząca kompetencji instruktora praktycznej nauki zawodu, wymaga sprostowania oraz odwołania się do aktualnego rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r w tej sprawie.

PISMO IZBY

TEKST GAZETY WYBORCZEJ RADOM

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz