Szkoła Fachowców w nowej odsłonie

Szkoła Fachowców w nowej odsłonie

2 października 2015 był dla wszystkich osób związanych z Rzemieślniczą Szkoła Zawodową w Koninie wyjątkowo doniosły! „Szkoła Prawdziwych Fachowców” doczekała się własnego budynku dydaktycznego. W obecności Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika wielu znakomitych gości i przyjaciół Szkoły z Konina obyła się bardzo sympatyczna uroczystość otwarcia wyremontowanej siedziby.

A jak się wszystko zaczęło? Przypomnijmy, że trzy lata temu na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu w Koninie zapadła decyzja o utworzeniu Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej i dzięki przychylności władz miejskich oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia, szkoła powstała i została wpisana do rejestru szkół jako szkoła prywatna, ale o uprawnieniach szkoły publicznej. Potem nastąpiła jednak proza dnia codziennego. Trzeba było znaleźć miejsce odbywania zajęć szkolnych. Nie udało się uzyskać lokali z zasobów miejskich, a pomieszczenia które zamierzano przeznaczyć na ten cel w budynku Cechu, okazały się nie spełniać wymogów stawianych przez stosowne rozporządzenia dotyczące nowopowstąjących szkół.

Mimo początkowych trudności udało się wydzierżawić pomieszczenia i dzięki temu we wrześniu, dwa lata temu rozpoczęły się zajęcia szkolne.

Nadszedł kolejny rok szkolny, uczniów w szkole przybyło i jasnym stawało się, że trzeba pilnie poszukiwać możliwości pozyskania większej ilości sal lekcyjnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Cechu podjęło uchwałę o zakupie na cele szkoły odpowiedniej nieruchomości i jej ewentualnym remoncie.

Po wielomiesięcznych poszukiwaniach wiosną tego roku, pojawił się adres na ulicy Zagórowskiej 16b. Rozpoczął się wyścig z czasem. Wykonawcy starali się zakończyć roboty możliwie szybko. Zostały wykonane nowe instalacje : sanitarna, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjna, elektryczna, informatyczna, oprócz oczywistych prac budowlanych związanych z ociepleniem stropodachu, wybudowaniem ścian działowych, ułożeniem nowych posadzek, wymianą okien i drzwi i wszystkich innych, które w normalnych warunkach zajęłyby pewnie znacznie więcej czasu. W międzyczasie budynek był wyposażany w meble, konfigurowana była sieć informatyczna, instalowany monitoring zapewniający uczniom bezpieczeństwo i zapobiegający przenikaniu na teren szkoły osób niepowołanych. Wkrótce zainstalowane zostaną rzutniki i tablice multimedialne w we wszystkich salach lekcyjnych. Uczniowie będą mieli także do dyspozycji własne szafki ubraniowe.

Jak powiedział w czasie uroczystości otwarcia Marek Skoraszewski, występując w podwójnej roli Wiceprezesa Izby i Starszego Cechu w Koninie …

Mamy świadomość, że choć dzień dzisiejszy jest tym symbolicznym końcem wieńczącym dzieło, to jest on także początkiem dalszej, koniecznej rozbudowy tego obiektu, ponieważ już dzisiaj 9 oddziałów szkolnych i aż 11 grup zawodowych i wymaga większej ilości sal lekcyjnych. Musimy także pomyśleć o własnej bazie do prowadzenia zajęć sportowych.

Myślę jednak, że działając z taką determinacją, jak dotychczas i licząc na pozytywne , otwarte podejście do naszych zamierzeń zarówno władz miejskich, jak i wszystkich osób i instytucji podejmujących decyzje w tym zakresie, także i te przyszłe zamierzenia uda nam się w nieodległym czasie zrealizować.

Szkoła-Fachowców-w-nowej-odsłonie2 Szkoła-Fachowców-w-nowej-odsłonie3 Szkoła-Fachowców-w-nowej-odsłonie4 Szkoła-Fachowców-w-nowej-odsłonie5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz