Szara strefa pod lupą Ministerstwa Finansów

Szara strefa pod lupą Ministerstwa Finansów

Podczas konferencji, która odbyła się w resorcie finansów dyskutowano o przeciwdziałaniu szarej strefie. Z szacunków wynika, że od 12 do nawet 25 proc. PKB wynosi wartość szarej strefy w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano raport dotyczący tego zjawiska, przygotowany we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Minister Paweł Szałamacha wskazał, że w 2014 r. nieoficjalny obrót gospodarczy stanowił 12,4 proc. polskiego PKB (ok. 214 mld zł). „To pokazuje, o jakich pieniądzach mówimy i jak przesunięcie nawet kliku procent do „białej strefy” pozytywnie wpłynie na naszą gospodarkę” – podkreslił.

-Dlatego potrzebne będą kluczowe kompleksowe zmiany instytucjonalne (np. wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej) i prawne, ale również korzystanie z nowych, skuteczniejszych narzędzi informatycznych oraz edukacja obywateli. „Niektóre negatywne postawy społeczne mają korzenie w trudnej historii Polski. Nie może być tak, że część przedsiębiorców przyzwala na łamanie reguł i uważa, że ten kto płaci uczciwie podatki to „frajer”” – powiedział P. Szałamacha.

Zgodnie z szacunkami Unii Europejskiej luka w ściągalności podatku VAT w Polsce sięga 26 proc. wpływów, przy średniej unijnej 15 proc. Zdaniem wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego rządowa strategia zwalczania szarej strefy ma charakter proaktywny, w przeciwieństwie do wcześniejszych programów. Podkreślił także, że dla wszystkich jest jasne, że sam wolny rynek nie wyeliminuje nieuczciwych graczy i dlatego należy podjąć zdecydowane działania. Chodzi przede wszystkim o zmianę prawa podatkowego (np. przepisów Ordynacji podatkowej i akcyzowych, wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania) i uszczelnienie systemu przez usunięcie wadliwych przepisów (takich, które likwidują opodatkowanie lub uniemożliwiają jego egzekwowanie). Skutecznymi narzędziami będą też elektroniczna kontrola rynku paliw, lepsze monitorowanie przepływów towarów czy zwiększenie obowiązków informacyjnych dot. VAT.
Więcej:  LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz