Stypendia dla najlepszych!

Stypendia dla najlepszych!

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE


W ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, prowadzonego przez Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, z siedzibą przy ul. Szujskiego 13 w Tarnowie, uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali stypendia.

Projekt dotyczył uczniów kształcących się w zawodach w branżach elektroniczno-elektrycznych oraz branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa a partnerem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który nastawiony jest na podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów. Średnia ocen gwarantująca udział w projekcie to 4,75 i powyżej z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendia otrzymali uczniowie:

  • Barwacz Adrian
  • Biel Krystian
  • Mitera Szymon
  • Piątek Dawid.

Serdecznie im gratulujemy i zazdrościmy gdyż przyznana kwota stypendium to 600 zł miesięcznie przez okres roku szkolnego 2017/2018.

Pozostałych zachęcamy do nauki !!!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz