Gdańsk, ul. Piwna 1/2
tel. +48 58 301 94 42
cech-motoryzacyjny110@wp.pl