Poznań, Al. Niepodległości 2
tel. +48 61 853 78 05, +48 61 852 24 45
tel./fax +48 61 852 13 16
irpoznan@irpoznan.com.pl
www.irpoznan.com.pl