Słupno, ul. Jana Pawła II 62
tel. +48 22 786 68 51