Grodzisk Wielkopolski, ul. Szeroka 1
tel. +48 61 444 58 84
pcgrodzisk@bip.icech.pl