POWIATOWY CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Badania archeologiczne ujawniły, że rzemieślników na tych terenach była znaczna ilość. Zajmowali się takimi zawodami jak: kowalstwo, bursztyniarstwo, płatnerstwo, garncarstwo oraz hutnictwo. Działała także pracownia złotnicza.
Położenie geograficzne nie sprzyjało zasiedlaniu tych ziem. Częste najazdy Jaćwingów, Prusów i Litwinów nękały te tereny aż do unii polsko-litewskiej w 1385 roku. Powstawały zatem budowle o charakterze obronnym, tak jak położony nad Bugiem Nur – kasztel obronny z podgrodziem, w którym zamieszkiwali liczni rzemieślnicy, rolnicy i rybacy. Jedną z najstarszych osad był także Brok, którego rozwój także ściśle był związany z Bugiem. Prowadził tędy szklak handlowy. W międzyczasie niedaleko powstała znacząca osada – Ostrowia. Książe ciechanowski Janusz I Starszy (1347-1427) uczynił ją wkrótce siedzibą dworu książęcego, miejscem sprawowania sądów oraz ufundował kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Mieszkańcy zajmowali się spławianiem drewna, handlowali futrami, woskiem i miodem. Zaopatrując tereny leżące wzdłuż dolnej Wisły i kupców z miast należących wówczas do Zakonu Krzyżackiego.
W 1434 roku następca Janusza Starszego, książe Bolesław IV nadaje osadzie prawa miejskie. W miarę rozwoju miasta przybywało rzemieślników i kupców. W pierwszej połowie XVI wieku Ostrowia stała się jednym z większych miast północnego Mazowsza. W 1514 roku księżna Anna Mazowiecka nadaje miastu przywilej odbywania czterech jarmarków. Przyspiesza rozwój miasta. Rzemieślnicy stanowią znaczną grupę specjalistów różnych branż. Szczególnie liczną grupę stanowili: piwowarze i gorzelnicy. Pracowało tu 30 piekarzy, 11 kołodziei, 16 szewców, 9 garncarzy, 7 krawców, 63 rzeźników i 4 mieczników. W mieście funkcjonowały 2 młyny.
W wieku XVII następuje osłabienie znaczenia miasta. Począwszy od walk w okresie potopu szwedzkiego poprzez rozbiory aż do I wojny światowej. W drugiej połowie XIX wieku napływa do miasta ludność żydowska, która wkrótce stanowi 60% mieszkańców Ostrowi.
I wojna światowa nie przynosi miastu wiele zniszczeń. W 1929 roku uruchomiono elektrownię miejską. Działa niewielki przemysł – 7 młynów, browar, 2 gręplarnie, garbarnia, 2 tartaki, 2 cegielnie, 2 cementownie, nasycalnia podkładów kolejowych, fabryka octu i 2 farbiarnie. Działało około 400 warsztatów rzemieślniczych różnych branż. Handel w ogromnej większości znajdował się w rękach żydowskich.
II wojna światowa to ogromny cios dla miasta i jego mieszkańców, a ludność żydowska poddawana była masowym egzekucjom.

STRONA W BUDOWIE

Zarząd Cechu

STARSZY CECHU – Stanisław Gałązka
I PODSTARSZY – Zofia Kruk
II PODSTARSZY – Kazimierz Król
SEKRETARZ – Jan Drabot
SKARBNIK – Lena Stańczuk
CZŁONKOWIE ZARZĄDU – Mirosław Gromek, Jan Pyziński

KIEROWNIK BIURA – Ewa Dobosz

STRONA W BUDOWIE

Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy rekomendowani przez Cech

AUTO MAX GRZEGORZ GAJEWSKI.
MECHANIKA I WULKANIZACJA, WYMIANA OLEJU I FILTRÓW,NAPRAWA ZAWIESZENIA,UKŁADÓW WYDECHOWYCH I HAMULCOWYCH, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 154, tel. kom. +48 502 663 058, +48 730 900 108, e-mail: gajewskigrzegorz@wp.pl
AUTO OSTRÓW SP. Z O.O.
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, KALKULACJE NAPRAW, SPRZEDAŻ LAKIERÓW, HOLOWANIE 24 H/DOBĘ, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Stacyjna 6, tel. 29 644 12 72, tel. kom. +48 604 591 772, e-mail: biuro@auto-ostrow.pl, www.auto-ostrow.pl
AUTOSERVICE BROK STACJA KONTROLI POJAZDÓW TADEUSZ SUCHECKI.
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW DO 3,5 T, BADANIA TECHNICZNE, PRZEGLĄDY OKRESOWE, NAPRAWY BIEŻĄCE.
07-306 Brok, ul. Jarzębinowa 3, tel. kom. +48 606 695 220, e-mail: mechanikbrok@o2.pl, www.autoservicebrok.pl
JAZYS ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ JACEK ZYŚK.
MECHANIKA POJAZDOWA, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
Orło 137, 07-320 Małkinia, tel. 29 644 71 73
AUTOSERWIS OGRODNIK.
WULKANIZACJA, KLIMATYZACJA, MECHANIKA POJAZDOWA, NAPRAWY SPECJALISTYCZNE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Tysiaclecia 5, tel. +48 602 336 783
MECHANIKA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO AUTO HANDEL MICHAŁ ŻACH.
NAPRAWA BIEŻĄCA, MECHANIKA POJAZDOWA, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-320 Małkinia, ul. Jana Pawła II/5, tel. 29 745 55 00, tel. kom. +48 601 213 160
PIEKARNIA-CIASTKARNIA GRODECKA JADWIGA GRODECKA.
TORTY, CIASTA, PIECZYWO SŁODKIE, PIECZYWO, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Wołodyjowskiego 27, tel. 29/745 40 12, e-mail: jgrodecka@wp.pl
PIEKARNIA S.C. JACEK I MACIEJ SOCIK.
PIEKARNIA, SKLEP SPOŻYWCZO-PIEKARNICZY, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-306 Brok, ul. Dąbrowskiego 17, tel. 29 745 70 03, tel. kom. 602 114 287, e-mail: piekarniasocik@interia.pl
PPHU EMMA.
PRODUCENT CIASTEK - PRODUKTY: HERBATNIKI, CIASTKA KRUCHE, PIERNIKI, WAFLE, POZOSTAŁE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kolejowa 66, tel. 29 745 42 66, e-mail: emma@emma.com.pl, www.emmma.com.pl
STACJA KONTROLI POJAZDÓW ANDRZEJ PERKOWSKI.
BADANIA TECHNICZNE, PRZEGLĄDY, NAPRAWY BIEŻĄCE, USTAWIANIE ZBIEŻNOŚCI I GEOMETRII KÓŁ, USTAWIANIE ŚWIATEŁ, LEGALIZACJA BUTLI LPG, SZKOLENIE UCZNIÓW.
Przeździecko, Lenarty 10, 07-300 Andrzejewo, tel. 86 271 73 46, tel. kom. +48 602 265 390
ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO-MECHANIKA.
SAMOCHODY DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kolejowa 8, tel. kom. +48 504 097 978
ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MIROSŁAW GROMEK.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE, LINIE NAPOWIETRZNE KABLOWE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. J. Przybosia 10, tel. kom. +48 604 550 729, e-mail: ziegromek@wp.pl
ZAKŁAD JUBILERSKI ZOFIA KRUK.
WYRÓB I SPRZEDAŻ BIŻUTERII ZŁOTEJ I SREBRNEJ, NAPRAWA BIŻUTERII, SKUP ZŁOTA I SREBRA.
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Batorego 9, tel. 29 745 33 05

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Stefana Batorego 7
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 745 39 93