Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 18
tel./fax +48 18 443 66 69
tel. +48 18 443 66 89
izba.rzem.ns@pro.onet.pl
www.izbarzem.nsi.pl