Radom, ul. Kilińskiego 15/17
tel. +48 48 36 211 06
tel./fax +48 48 36 283 85
izba@izbarzemiosla.radom.pl
www.izbarzemiosla.radom.pl