logo-zlotnicy-wawa

CECH ZŁOTNIKÓW, ZEGARMISTRZÓW, OPTYKÓW, GRAWERÓW I BRĄZOWNIKÓW M.ST. WARSZAWY

Nasz Cech jest elitarną organizacją zawodową o tradycji sięgającej XVI wieku, zrzeszającą mistrzów starych rzemiosł artystycznych i precyzyjnych.
Początki naszego Cechu sięgają 1516 roku, kiedy to otrzymał swój pierwszy Statut jako Cech Złotników Starej Warszawy.
W 1752 roku powstał Cech Zegarmistrzów, a w 1789 Cech Brązowników i Mosiężników.

W 1792 roku król Stanisław August podarował Cechowi Złotników sztandar z wizerunkiem świętego Eligiusza, patrona złotników, a dziś całego Cechu.
W XIX w. i w latach międzywojennych XX w. wymienione branże funkcjonowały w formie odrębnych cechów, przy czym grawerzy byli związani organizacyjnie ze złotnikami.

Po raz pierwszy w postaci zbliżonej do dzisiejszego, nasz Cech działał w latach okupacji niemieckiej. W obecnej formie Cech ukształtował się po 1956 roku.

Działalność warszawskiego rzemiosła zawsze służyła swemu miastu. W trudnych powojennych latach mistrzowie cechowi uczestniczyli w odbudowie i naprawach warszawskich pomników, w 1948 roku wykonali insygnia rektorskie dla władz Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 60 i 70 XX wieku głośna była akcja wyposażania miasta w zegary wieżowe z kurantami, wykonano ich 21 w czynach społecznych. Spektakularnym wydarzeniem było wykonanie zegara wieżowego dla odbudowanego Zamku Królewskiego w 1974 roku przez członków naszego Cechu.

W 1966 roku z inicjatywy członków naszego Cechu pod przewodnictwem ówczesnego Starszego Cechu Jerzego Januszkiewicza powstało Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, które jest integralną częścią Cechu.

Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ma osobowość prawna. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989r.
/DU nr 17 poz.92 z póz. zmian, w 2001 r. poz. 769 i 770 oraz 129 poz.1445/ i
na podstawie własnego Statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr.0000120051.

Głównym celem cechu jest promowanie ginących rzemiosł i ludzi je uprawiających. Dba on o etos zawodowy swoich członków i integrację środowiska.

Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, działające przy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników M. St. Warszawy jest placówką unikalną na skalę krajową.
Istnieje od 1966 r. Od 1971 mieści się w zabytkowej cechowej kamienicy, przylegającej do murów obronnych Starego Miasta. Powstało z inicjatywy członków Cechu. Wiele eksponatów pochodzi z ich darów. Od początków swego istnienia gromadzi obiekty z dziedzin rzemiosła, reprezentowanych w Cechu – zabytkowe przedmioty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia.

Specyficzną cechą Muzeum jest fakt, że gromadzi również prace mistrzowskie i czeladnicze. O atrakcyjności ekspozycji decyduje różnorodność zbiorów. Wśród nich można obejrzeć zegary, zegarki kieszonkowe, mechanizmy grające, brązy, plakiety, medale, odznaczenia, szkła optyczne w zabytkowych, o niespotykanych już typach opraw, srebra i wyroby jubilerskie.

Najcenniejszy, najbardziej atrakcyjny dla zwiedzających jest zbiór zegarów, ilustrujących rozwój mechanizmu i zmiany stylowe obudowy od XVI do XX wieku. Szczególną wartość historyczną posiada oryginalny Statut Cechu „Mosiężnego”, nadany i podpisany przez Stanisława Augusta 3 stycznia 1789 r. Oprawiony w formie książki, wypisany na pergaminie, kunsztownie dekorowany malarsko różnobarwnymi farbami i złotem jest jednym z niewielu zachowanych dokumentów tego typu.

Muzeum, pielęgnujące kunszt i tradycje dawnego rzemiosła, rozszerzając profil swoich zbiorów może stanowić czynnik łączący współczesne środowiska rzemieślnicze.

Starając propagować sztukę rzemieślniczą istnieje możliwość zwiedzania muzeum w grupach od 5 do 15 osób, we środy w godzinach 10.00 – 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Cechu. Opłata wynosi 10 zł od osoby. Dla grup szkolnych stosujemy zniżki.

Zarząd Cechu

Starszy Cechu: Marek Drzażdżyński
Podstarszy: Marek Winiarek
Sekretarz: Andrzej Kordalewski
Skarbnik: Jarosław Durski
Członek: Waldemar Sikorski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Koba
Z-ca przewodniczącego: Kzysztof Kacprzak
Członek: Jerzy Grzelak

Sąd Cechowy

Przewodniczący: Jerzy Adamek
Członkowie: Katarzyna Wierzbicka, Krzysztof Olejarz

Sekcyjni

Sekcyjny Złotników : Stanisław Rutkowski
Sekcyjny Zegarmistrzów: Jarosław Durski
Sekcyjny Grawerów: Zbigniew Cegielski

Miasto - siedziba Cechu

cech-wawa20 cech-wawa19 cech-wawa18 cech-wawa17 cech-wawa16 cech-wawa15 cech-wawa14 cech-wawa13 cech-wawa12 cech-wawa11 cech-wawa10 cech-wawa9 cech-wawa8 cech-wawa7 cech-wawa6 cech-wawa5 cech-wawa4 cech-wawa3 cech-wawa2 cech-wawa1

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

ARTYSTYCZNA PRACOWNIA JUBILERSKA JERZY ADAMEK.
WYKONUJEMY I NAPRAWIAMY BIZUTERIE ZŁOTĄ I SREBRNĄ, RÓWNIEŻ WEDŁUG WZORU KLIENTA. SYGNETY HERBOWE-NAPRAWA BIŻUTERII ANTYCZNEJ-GRAWEROWANIE-KUPNO-SPRZEDAŻ. PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK GODZ. 10.00-17.00.
03-474 Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 4, tel. +48 22 619 42 18, tel. kom. +48 605 441 424
GRAN PRACOWNIA ZŁOTNICZA S.C. ANDRZEJ ŁĘCKI, JACEK OWCZARSKI.
WYROBY ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ KAMIENI SZLACHETNYCH. OFERUJEMY BIZUTERIĘ DAMSKĄ I MĘSKĄ ; PIERŚCIONKI, OBRĄCZKI, SYGNETY, Z HERBAMI, BRASOLETY, ZAWIESZKI, OZDOBY MYŚLIWSKIE Z GRANDLAMI.
03-904 Warszawa, ul. Berezyńska 15 lok. 7, 22/616 03 75, e-mail: jubiler@gran.waw.pl, www.gran.waw.pl
MACUR METALOPLASTYKA MEJ-ART.
WIELOLETNIA (36LAT), DOŚWIADCZONA FIRMA PRODUKUJĄCA WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. SPECJALIZACJA: MEDALIKI, KRZYŻYKI, SZKAPLERZE, RYNGRAFY.
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śl. 106 D, tel. 22/436 10 00, 22/43 60 250, fax 22/436 02 51, e-mail: jmacur@j-m.pl, www.mej-art.pl
PRACOWNIA GRAWERSKA MARIUSZ MICHALAK.
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 2, tel. 22/625 77 03, e-mail: marmich@grawe.waw.pl, www.grawer.waw.pl
PRACOWNIA JUBILERSKA WOJCIECH GAWROŃSKI.
WYRÓB I NAPRAWA BIŻUTERII ZŁOTEJ I OBRĄCZEK, GRAWEROWANIE, NAPRAWA STAREJ BIŻUTERII. SKUP.
02-495 Warszawa-Ursus, ul. Wiosny Ludów 79a, tel. 22/667 94 74, www.pracowniagawronscy.com.pl
PRACOWNIA ZEGARMISTRZOWSKA ANDRZEJ KORDALEWSKI.
NAPRAWA, SPRZEDAŻ, BATERIE, REGULACJE, ZEGARKI ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE. ZEGARY ŚCIENNE I PODŁOGOWE, ZEGARY ANTYCZNE.
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 12 (róg Kępnej), tel. 22/619 72 33, tel. kom. +48 604 206 683, e-mail: kontakt@zegarmistrzkordalewski.pl, www.zegarmistrzkordalewski..pl
PRACOWNIA ZEGARMISTRZOWSKA SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH WOJCIECH SKORACZEWSKI.
NAPRAWY ANTYKÓW, ELEKTRONIKÓW, BUDZIKÓW, STOPERÓW I INNYCH CZASOMIERZY.
01-485 Warszawa, Bemowo, ul. Uniejowska 3, tel. 22/638 23 77, tel. kom. +48 609 255 457
PRACOWNIA ZŁOTNICZA ARTHUR ARTUR C. SOBIECKI.
NAPRAWY ZŁOTNICZE, WYRÓB OBRĄCZEK, SKUP ZŁOTA, GRAWEROWANIE.
01-493 Warszawa, ul. Wrocławska 7D, tel. kom. +48 500 596 690, www.arthur.waw.pl
PRACOWNIA ZŁOTNICZA KRZYSZTOF KACPRZAK.
00-138 Warszawa, ul. Ptasia 2, tel. 22/829 66 69, tel. kom. 601 37 37 05, e-mail: biuro@kkgold.pl, www.kkgold.pl
PRACOWNIA ZŁOTNICZA MAREK TURALSKI.
WYRÓB I NAPRAWA BIŻUTERII ZŁOTEJ. NAPRAWA STAREJ BIŻUTERII.
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 89, tel. 22/781 14 56, tel. kom. +48 663 85 85 80
DYPLOMOWANY MISTRZ ZEGARMISTRZOSTWA JERZY ROMUALD GRZELAK.
NAPRAWA ZEGARÓW ANTYCZNYCH, MARKOWYCH, NARĘCZNYCH, KIESZONKOWYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRONICZNYCH. PRAKTYKA ZAWODOWA NIEMCY. SZWAJCARIA, AUSTRIA-WIEDEŃ.
02-512 Warszawa, ul. Puławska 36, tel. 22/845 43 43, e-mail: zegarmistrzostwo.jerzy.grzelak@gmail.com
SZAFIR - SZLIFIERNIA KAMIENI JUBILERSKICH BIŻUTERIA - WIESŁAW SROCZYŃSKI.
SZLIFOWANIE KAMIENI JUBILERSKICH. SZLIFOWANIE SZKIEŁ DO ZEGARKÓW. WYRÓB - NAPRAWA BIŻUTERII SREBRNEJ I ZŁOTEJ.
02-764 Warszawa-Ursynów, ul. Herbsta 4, tel. kom. +48 502 32 97 84
ZAKŁAD OPTYCZNY S.C WOJCIECH PIECHOWSKI, RADOSŁAW PIECHOWSKI.
WYRÓB OKULARÓW. WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKŁA I OPRAWY RENOMOWANYCH FIRM.
03-430 Warszawa, ul. Środkowa 12, lok.4, tel. 22/691 17 83
DURSKI S.C. ZEGARMISTRZOSTWO.
NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW. WYMIANA BATERII, PASKI, BRANSOLETY. BATERIE DO APARATOW SŁUCHOWYCH.
02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 57, tel./fax 22/848 98 71, www.durski.pl, e-mail: firma@durski.pl
PRACOWNIA ZŁOTNICZA GRZEGORZ SZELIGA.
WYRÓB I NAPRAWA BIŻUTERII ANTYCZNEJ, NOWOCZESNEJ, ZŁOTEJ I PLATYNOWEJ.
00-682 Warszawa, ul. Hoża 62, tel. 22/625 58 83, tel. kom. 502 218 328, www.pracowniazlotniczagrzegorzszeliga.pl
USŁUGI JUBILERSKIE, SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH PAWEŁ WAŚ.
WYKONYWANIE BIŻUTERII ZŁOTEJ I PLATYNOWEJ, WEDŁUG PROJEKTU. NAPRAWA I RENOWACJA BIŻUTERII.
ul. Rynek 11, 05-870 BŁonie, tel. kom. +48 604 449 470, e-mail: wazka@wazka.pl
ZEGARMISTRZOSTWO MAREK DRZAŻDŻYŃSKI.
NAPRAWA I KONSERWACJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW.
03-906 Warszawa, ul. Francuska 27, tel. 22/617 55 83, tel. kom. +48 601 358 570, www.zegarmistrz.waw.pl

CECH ZŁOTNIKÓW, ZEGARMISTRZÓW, OPTYKÓW, GRAWERÓW I BRĄZOWNIKÓW M.ST. WARSZAWY

ul. Piekarska 20
00-264 Warszawa

Tel: +48 22 636 04 64
Tel. Kom. +48 500 128 349

e-mail: biuro.cechu@op.pl