Częstochowa, Al. Kościuszki 6
tel. +48 34 324 17 22
tel./fax +48 34 365 14 81
cirzem@cirzem.pl
https://www.cirzem.pl