CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Początki rzemiosła sięgają XIII wieku. Wtedy pojawiły się pierwsze organizacje zwane cechami. Jednym ze świadectw, że drobne zakłady rzemieślnicze istniały na tych ziemiach już w średniowieczu jest odkryta tzw. jama garncarska. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1325 roku, kiedy komtur Oto Von Lutterberg zakłada miasto Nuvenmarkt (nazywany przez polskich osadników Nowym Targiem), o czym pisze w Kronice Prus Piotr z Dusburga. W 1466 roku Nowe Miasto Lubawskie wraca do Królestwa Polskiego, otrzymując statut miasta poddanego bezpośrednio władcy. Zawirowania administracyjne powodują jednak, że w 1521 roku miasto ponownie poddaje się Zakonowi Krzyżackiemu. Po sekularyzacji Zakonu w 1525 roku Zygmunt I Stary wydaje przywilej na mocy którego miasto przechodzi w polskie władanie.

cech-nowe-miasto-lubawskie5
Awers i rewers sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Mieście Lubawskim

Natomiast pierwsze wzmianki pisane o istnieniu cechu krawców pochodzą z 1808 roku. Źródła historyczne wskazują, że podstawy organizacji cechowej w Nowym Mieście Lubawskim zaczynają się 1908 roku. W tym czasie rzemieślnicy niezależnie od przynależności cechowej byli zorganizowani w Towarzystwie Przemysłowym, które w 1921 roku przekształciło się w Towarzystwo Samodzielnych Rzemieślników. W 1924 roku ukazała się Ustawa Rzemieślnicza, która cechom nadała autonomię, uznając je za podstawowe komórki życia rzemieślniczego.

W okresie międzywojennym na terenie powiatu działało 10 cechów branżowych:
– cech kołodziejski,
– cech kowalski,
– cech krawiecki (założony w 1808 roku),
– cech malarzy i lakierników,
– cech młynarski,
– cech piekarzy,
– cech rzeźnicki,
– cech stolarski,
– cech szewski,
– cech ślusarsko-blacharsko-kotlarski.

cech-nowe-miasto-lubawskie1
Budowa Domu Rzemiosła – uczniowie, rzemieślnicy, i pracownicy Cechu

cech-nowe-miasto-lubawskie2
Budowa Domu Rzemiosła – uczniowie, rzemieślnicy, i pracownicy Cechu

cech-nowe-miasto-lubawskie3
Otwarcie Domu Rzemiosła 26 luty 1976 r.

cech-nowe-miasto-lubawskie4
Podczas uroczystoście oddania do użytku Domu Rzemiosła – zasłużenie aktywiście i działacze Cechu otrzymali odznaczenia

Cechy te działały na terenie Nowego Miasta i gminy Nowe Miasto, obejmującej miejscowości: Kurzętnik, Krotoszyn, Marzęcice i Mroczno. Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej w ówczesnym powiecie lubawskim działało 816 zakładów.

W latach powojennych 1945-50 rzemieślnicy Nowego Miasta działający w zawodach: metalowym, spożywczym, wędliniarskim i skórzanym podlegali cechowi rejonowemu w Brodnicy.

1 października 1950 roku powstał Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Mieście Lubawskim.
Do jego Zarządu weszli:
• Kiszelewski Franciszek – Starszy Cechu,
• Ostrowski Leopold – Podstarszy Cechu,
• Neumann Paweł – Sekretarz,
• Gierszyński Alfons – Skarbnik,
• Wiśniewski Bronisław – Członek Zarządu.

We wrześniu 1962 roku ufundowano z dobrowolnych składek rzemieślników Sztandar Cechowy. Siedziba cechu zmieniała się kilkakrotnie, dopiero w 1972 roku Zarząd Cechu wystąpił z inicjatywą budowy własnego domu. 5 marca 1973 roku Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjęto decyzję o budowie Domu Rzemiosła w Nowym Mieście Lubawskim. Dzięki wspólnej pracy i pomocy wielu rzemieślników szybko ukończono budowę i 26 lutego 1976 roku nastąpiło uroczyste otwarcie. Podczas uroczystości szczególnie zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz Honorową Odznakę Rzemiosła. W 1983 roku uchwalono nowy statut cechu.

cech-nowe-miasto-lubawskie6
Tradycyjne wbijanie „gwoździ”

cech-nowe-miasto-lubawskie7
Walne Zgromadzenie Członków Cechu – 19.04.2001 r.

cech-nowe-miasto-lubawskie8
Walne Zgromadzenie Członków Cechu – 19.04.2001 r.

cech-nowe-miasto-lubawskie9
Posiedzenie Zarządu Cechu

W latach 90-tych Nowe Miasto Lubawskie i okolice to prawdziwe „zagłębie stolarskie”. Działało tu wiele zakładów z wieloletnimi tradycjami. Stolarze, tapicerzy, krawcy i drzewiarze uzyskiwali stopnie w rzemieślniczej hierarchii podnosząc swoje kwalifikacje.

W dniu 29 czerwca 2002 roku poświęcono nowy Sztandar, na awersie znajduje się godło, a wokół niego napis Cech Rzemiosł Różnych Nowe Miasto Lubawskie na dole daty 1950 – 2002. Na rewersie znajdują się symbole najważniejszych zawodów i herb miasta. Cech posiada również insygnia cechowe. Obecnie cech skupia 80 zakładów, a przygotowanie zawodowe w firmach rzemieślniczych odbywa 286 młodocianych uczniów.

cech-nowe-miasto-lubawskie11
Oddanie czci sztandarowi przez Starszego Cechu Pana Henryka Wiśniewskiego

cech-nowe-miasto-lubawskie12
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego z rąk Prezesa Izby Andrzeja Hadrysiaka otrzymuje Podstarszy Cechu Pan Edmund Jankowski

cech-nowe-miasto-lubawskie13
Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymuje Bruno Kaska i Zenon Knorps

cech-nowe-miasto-lubawskie14
Wizyta Pana Przewodniczącego Samoobrony – Andrzeja Leppera 29.01.2003 r.

cech-nowe-miasto-lubawskie15
Wizyta Pana Przewodniczącego Samoobrony – Andrzeja Leppera 29.01.2003 r.

cech-nowe-miasto-lubawskie16
Srebrny Krzyż Zasługi Odbiera Starszy Cechu – Henryk Wiśniewski, odznaczenie wręcza Poseł Renata Rochnowska

cech-nowe-miasto-lubawskie17
Uroczyste podpisanie Aktu Notarialnego – Burmistrz Lidia Grabowska oraz Starszy Cechu Henryk Wiśniewski

Cech organizuje szkolenia, doradztwo podatkowe, kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów czeladniczych. Biuro Cechu pomaga w załatwianiu spraw związanych z ZUS-em, w tym spraw emerytalno-rentowych.

Mistrzom szkolącym uczniom pomaga w załatwianiu formalności związanych z prowadzeniem dokumentacji osobowej i  przebiegu kształcenia. Systematycznie organizowane są spotkania dla „Seniorów Rzemiosła”.

Starszy Cechu

ANDRZEJ SEROŻYŃSKI

Zarząd Cechu

ANDRZEJ SEROŻYŃSKI – STARSZY CECHU
HENRYK MORENC – I PODSTARSZY
MARIAN GIERSZYŃSKI – II PODSTARSZY
JAN KORDELSKI – SKARBNIK
ZBIGNIEW GOSZKA – SEKRETARZ
ANDŻELINA SADOWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

Komisja Rewizyjna

HENRYK LENDZION – PRZEWODNICZĄCY
TOMASZ SUCHOCKI – CZŁONEK KOMISJI
KRYSTYNA WIŚNIEWSKA – CZŁONEK KOMISJI

Sąd Cechowy

PIOTR IGIELSKI – PRZEWODNICZĄCY
ROMAN KRYSTOCHOWICZ – CZŁONEK SĄDU
JANUSZ KREZYMONT – CZŁONEK SĄDU

Kierownik Biura Cechu

LIDIA SUSZYŃSKA

Miasto - siedziba Cechu

nowe-miasto-lubawskie1 nowe-miasto-lubawskie2 nowe-miasto-lubawskie3 nowe-miasto-lubawskie4 nowe-miasto-lubawskie5 nowe-miasto-lubawskie6 nowe-miasto-lubawskie7 nowe-miasto-lubawskie8

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

ALDREW BIELICE SP. Z O.O.
FIRMA RODZINNA Z TRADYCJAMI RZEMIEŚLNICZYMI. PRODUCENT STOLARKI BUDOWLANEJ: DRZWI WEWNĘTRZNE, SYSTEM PRZESUWANY, SKŁADANY, DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ, DRZWI ZEWNĘTRZNE, OKNA, KLAMKI, NOWOCZESNA TECHNOLOGIA, WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY, WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW. POŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ, ELEGANCJĄ I PROSTOTĄ. PRZYSTĘPNE CENY. SZKOLIMY UCZNIÓW.

Bielice 22, 13-330 Krotoszyny

+48 56 424 52 56

biuro@aldrew-bielice.pl

www.aldrew-bielice.pl

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MORENC
NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL BRANŻY HYDRAULICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM I OKOLICACH. INSTALACJE GRZEWCZE, SANITARNE, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. PROJEKTY KOSZTORYSY, DORADZTWO I NADZÓR INWESTORSKI. DOŚWIADCZENI I WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY. ATRAKCYJNE CENY MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH. SZKOLENIE UCZNIÓW.

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 66

+48 56 47 447 17, tel. kom. +48 602 359 874

biuro@morenc.pl

www.morenc.pl

P.P.U.H. TRANS-KIS ROMAN MAŁKIEWICZ
KOPALNIA KRUSZYWA: PIASEK, POSPÓŁKA, TŁUCZEŃ, KLINIEC, KAMIEŃ OTOCZAK, GRUZ BETONOWY, ZIEMIA UPRAWNA, BLOCZKI FUNDAMENTOWE, USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKI, WYKOPY, USŁUGI TRANSPORTOWE, USŁUGI KRUSZENIA, SZKOLENIE UCZNIÓW.

87-313 Brzozie, Wielki Głęboczek 4

+48 56 49 350 60, kom. +48 602 571 976

transkis@op.pl

www.transkis.pl

ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO ANDRZEJ SEROŻYŃSKI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ODGROMOWE, LINIE KABLOWE, NAPOWIETRZNE NN I SN. POMIARY ELEKTRYCZNE, STACJE TRANSFORMATOROWE, SZKOLENIE UCZNIÓW.

ul. Grunwaldzka 35 a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

+48 56 47 407 97, tel. kom. +48 604 422 523

seroza1@wp.pl

FHU GRUŹLEWSKI JAROSŁAW GRUŹLEWSKI
KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE I REMONTY. SOLIDNE WYKONANIE, TERMINOWOŚĆ. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-306 Kurzętnik, ul. Słoneczna 4, tel. kom. +48 515 257 172, e-mail: jaroslawgruzlewski@wp.pl
INTER-TRANS MAŁGORZATA OSMAŃSKA
MECHANIKA POJAZDOWA, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, DIAGNOSTYKA, TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 77, tel./fax +48 56 474 80 96, e-mail: intertrans@hot.pl
MAX JACEK SOKOŁOWSKI
MONTAŻ I SERWIS INSTALACJI GAZOWYCH, NAPRAWY MECHANICZNE, KLIMATYZACJE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 70, tel. kom. +48 502 235 165, e-mail: sokjac@wp.pl
NETRONIC ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ARTUR NATKOWSKI
ALARMY: SYGNALIZACJA WŁAMANIA I POŻARU, POWIADAMIANIE GSM. MONITORING: KAMERY CCTV, WIDEOREJESTRACJA. INSTALACJE: ELEKTRYCZNE, SIECI KOMPUTEROWE, KABLOWE, RTV, SAT. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 11/31, tel. kom. +48 792 044 552, e-mail: biuro@netronic.com.pl, www.netronic.com.pl
PIEKARZ SP.J. KOPKOWSKI
FIRMA RODZINNA OD 1987 ROKU. WYROBY PIEKARSKIE, PRODUKCJA CIAST I CIASTECZEK. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 19, tel. +48 56 47 423 28, fax +48 56 47 44 878, e-mail: piekarzspj@wp.pl
PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 6 ZMYSŁ WOJCIECH WOJTAS
PASJONAT SZTUKI KULINARNEJ TWORZĄCY NIEZWYKŁE DANIA. CATERING. WARSZTATY KULINARNE. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - LOKAL W MILESZEWACH. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Krotoszyny, Krotoszyny 21 E, Restauracja Omega-Brodnica, ul. Wczasowa 1, tel. kom. +48 793 028 110, e-mail: wwchef@wp.pl, www.6zmysl.com
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAJMAR KAZIMIERZ PRZERADZKI, MAREK PRZERADZKI
KABLE, PRZEWODY, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ART. ELEKTROTECHNICZNE, KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 1, tel. +48 56 474 39 06, tel. kom. +48 502 540 745, e-mail: kajmar@idsl.pl
RR STUDIO RADOSŁAW RZEMIŃSKI
PROFESJONALNE USŁUGI, FOTOGRAFICZNE, ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW, SESJE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 15, tel. kom. +48 606 773 452
SALON FRYZJERSKI KRYSTYNA WIŚNIEWSKA
PROFESJONALNE USŁUGI FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE. MIŁA OBSŁUGA. DORADZTWO W DOBORZE KOLORU I FRYZURY, SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Okólna 50, tel. kom. +48 600 972 156, e-mail: krystyna8004@gmail.com
USŁUGI HYDRAULICZNE ANDRZEJ BALEWSKI
INSTALACJE SANITARNE, WODNO-KANALIZACYJNE I CO, CENTRALNE ODKURZANIE, UKŁADY SOLARNE I POMPY CIEPŁA, USŁUGI MINIKOPARKĄ, SOLIDNE I TERMINOWE WYKONANIE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-306 Kurzętnik, Marzęcice, ul. Okólna 1, tel. kom. +48 692 410 917, e-mail: andrzejbalewski@wp.pl
ZAJAZD NAD DRWĘCĄ JAN WILBRANDT
RESTAURACJA. POKOJE GOŚCINNE. ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, CATERING, KUCHNIA STAROPOLSKA. MIŁA ATMOSFERA I OBSŁUGA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kopernika 1A, tel. 56 47 44 834, e-mail: zajazdnaddrweca@onet.eu
ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ BLACHARSTWO IDZI KUCZYŃSKI
NAPRAWY OGÓLNE, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, KLIMATYZACJE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 14, tel. +48 56 474 06 14, tel. kom. +48 504 054 275
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY DREW-BAK ZDZISŁAW NOWIŃSKI
PRODUCENT ELEMENTÓW DREWNIANYCH: RAMY OZDOBNE DO MEBLI TAPICEROWANYCH, NOGI STOLIKOWE, STOPKI, SZATOZY, SZKOLENIE UCZNIÓW.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Gwiździny 116, tel. +48 56 47 438 47, tel. kom. +48 604 548 302, e-mail: drewbak@poczta.fm, www.drewbak.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 7
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel. stacjonarny: +48 56 474 27 55
E-mail: cechnowemiastolubawskie@o2.pl