CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W OSTRZESZOWIE

 

INFORMUJEMY, ŻE 5 KWIETNIA 2016 ROKU W SIEDZIBIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W KALISZU ODBYŁ SIĘ FINAŁ REGIONALNY XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Do ściśłego finału zakwalifikowały się uczennice, które reprezentowały nasz Cech:

 • Roksana Mikołajczyk (nauka w zawodzie fryzjer), która zajęła w klasyfikacji ogólnej II miejsce
 • Marlena Przybył (nauka w zawodzie fryzjer), która zajęła w klasyfikacji ogólnej IV miejsce.

konkurs-bhp-2016-04

W rywalizacji drużynowej I miejsce zdobyła drużyła reprezentująca Cech Rzemiosł Różnych w Ostrzeszowie.

konkurs-bhp-2016-02

W finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu będzie reprezentować Roksana Mikołajczyk (CRR Ostrzeszów).

W okresie średniowiecza rzemiosło w Ostrzeszowie było dobrze rozwinięte, o czym świadczą dokumenty. Najwcześniej, bo w XIV wieku powstał tu cech rzeźników, który w 1559 roku był już na tyle dobrze zorganizowany, że Król Zygmunt August zwolnił go z podatków i powinności na rzecz państwa. W 1593 roku statut otrzymał cech szewców. Trzy lata później statut otrzymali garncarze, a w 1610 roku ostrzeszowscy krawcy. Bardzo ważnym obowiązkiem cechów była gotowość do obrony miasta przed nieprzyjacielem. Rzemieślnicy tworzyli Bractwa Kurkowe w których ćwiczyli strzelanie, choć na ich wyposażeniu były tylko halabardy.

Wraz z rozwojem rzemiosła wzrastała liczba cechów i już w 1819 roku w kronikach odnotowano 153 rzemieślników, w 1901 roku 480 – w tym 294 mistrzów, 83 czeladników i 103 uczniów. Do najbardziej znaczących cechów należały: szewski, krawiecko-kuśnierski, rzeźnicki i piekarski.

załączniknr5-ale-drugi-zestaw-ostrzeszow
Sztandar Cechu Rzeźnickiego i Piekarskiego w Ostrzeszowie

W okresie międzywojennym rzemieślnicy skupieni byli na zasadzie dobrowolności w cechach jedno lub dwubranżowych np. Cech Szewski, Cech Krawiecki, Cech Stolarski, Cech Kowalsko-Ślusarski, Cech Rzeźnicko-Wędliniarski. Dwa ostatnie miały swoją siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim. Rzemiosło było najważniejszym źródłem utrzymania mieszkańców. W 1933 roku cechy skupiały 163 właścicieli z Ostrzeszowa i terenu byłego powiatu. Po zakończeniu II wojny światowej na terenie miasta i gminy działały 204 zakłady rzemieślnicze, w tym: 47 branży remontowo-budowlanej, co było związane z odbudową miasta. Branża odzieżowa liczyła 21 zakładów, kowalska 16, wodno-kanalizacyjna 10 i szewska 3.

W 1954 roku przywrócono powiat ostrzeszowski, co zmobilizowało lokalne środowisko rzemieślnicze do reaktywowania organizacji branżowej, a ściślej – powołania Cechu Rzemiosł Różnych. W lutym 1955 roku odbyło się zgromadzenie rzemieślników z terenu powiatu. Wybrano 7 osobowy zarząd z zadaniem zorganizowania Cechu, przygotowania siedziby oraz zapoznania członków z ich prawami i obowiązkami.

W historycznym gronie znaleźli się:

 • Stolarz – Jan Ligocki- Starszy Cechu
 • Stolarz – Stanisław Lamek – Podstarszy
 • Szewc – Władysław Binek – Podstarszy
 • Krawiec – Teofil Graf – Sekretarz
 • Ślusarz – Piotr Wierzba – Skarbnik
 • oraz kołodziej – Roch Kinastowski i malarz – Antoni Sułkowski – członkowie.

W szeregach Cechu znalazło się wówczas 221 rzemieślników. Pierwsze biuro mieściło się przy Placu Borek 4, a funkcję kierownika pełnił Roman Stekiel.

Kolejnym etapem rozwoju organizacji było utworzenie sekcji branżowych: drzewnej, metalowej, skórzanej, włókienniczej oraz pozostałych zawodów.

W dniu 2 lutego 1957 roku powołano Gospodarcze Zrzeszenie Rzemiosła z 3-osobowym zarządem:

 • Leon Janicki – stolarz – przewodniczący
 • oraz członkowie: Idzi Dolata i Szczepan Wypchło.

Zadaniem Zrzeszenia było zaopatrzenie rzemieślników oraz zbyt ich wyrobów i usług.

Zarząd Cechu w dniu 2 lutego 1959 roku działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów powołał Komitet Budowy „Domu Rzemiosła”, któremu przewodniczył Teofil Graf. 22 lipca 1968 roku Cech przeniósł swoją siedzibę do uroczyście otwartego „Domu Rzemiosła” przy ul. Klasztornej – obecnie ulicy Kaliskiej.

zdjecie-starego-budynku-ostrzeszow
Zdjęcie starego budynku Cechu

Zdjęcie budynku Cechu po remoncie

Zdjęcie budynku Cechu po remoncie

Samorząd cechowy ze szczególną troską zadbał o symbole związane z istnieniem swojej organizacji. W 1958 roku Cech przejął odnowiony sztandar Towarzystwa Przemysłowego, powstałego w 1881 roku w celu zrzeszenia polskich rzemieślników w czasie zaborów.

zdjecie-starego-sztandaru-zalaczniknr5ostrzesz
Cechowy Sztandar Towarzystwa Przemysłowego

Z okazji 30 rocznicy utworzenia Cechu – w dniu 2 czerwca 1984 roku odbyło się uroczyste przekazanie insygni cechowych. Inygnia pozłacane otrzymał Starszy Cechu, a posrebrzane I i II Podstarszy. Kolejne nowe insygnia cechowe zostały zakupione w 1997 roku.

uroczystosc-poswiecenia-insygni-cechowych-ostrzeszow
Uroczystość poświęcenia insygni cechowych

W dniu 7 kwietnia 2001 roku Cech przyjął nazwę Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym czasie do organizacji należały 162 zakłady z miasta i powiatu skupione w branżach: budowlanej, drzewnej, metalowej, fryzjerskiej i rzemiosł różnych.

nowy-sztandar-cechowy-ostrzeszow
Obecny Sztandar Cechowy

Szkolenie młodocianych pracowników odbywa się w ponad 70 zakładach rzemieślniczych, obejmuje aż 23 zawody. Corocznie naukę zawodu podejmuje około 100 uczniów. Najczęśniej wybieranymi zawodami są: stolarz, rzeźnik, elektryk, mechanik, murarz, piekarz i fryzjer.

Funkcję starszego cechu kolejno pełnili:

 • 1955-1956 – Jan Ligocki
 • 1956-1971 – Stanislaw Lamek
 • 1971-1981 – Kazimierz Stafecki
 • 1981-1996 – Zbigniew Ślak
 • 1996 – nadal – Adam Warzybok
odrestaurowany-budynek-cechuostrzeszowjpg
Odrestaurowany budynek Cechu

Podstawowym zadaniem Cechu jest reprezentowanie zrzeszonych członków wobec organów władzy samorządu terytorialnego, ochrona ich praw i prowadzenie na ich rzecz działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej.

Biuro Cechu udziela pomocy w zakresie:

 • pozyskiwania i zatrudniania młodocianych pracowników,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z ich zatrudnieniem i przebiem kształcenia,
 • przygotowania dokumentacji dotyczącej refundacji,
 • podatków, ubezpieczeń,
 • bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności.

Cech organizuje:

 • kursy,
 • szkolenia,
 • spotkania informacyjne,
 • imprezy kulturalne i integracyjne.

Starszy Cechu

ADAM WARZYBOK

Zarząd Cechu

STARSZY CECHU – ADAM WARZYBOK
I PODSTARSZY – STANISŁAW MĄDRY
II PODSTARSZY – JACENTY IWAŃSKI
SKARBNIK – JERZY BRZEZICKI
SEKRETARZ – RYSZARD MARZĘCKI
CZŁONKOWIE – RYSZARD IDCZAK, TOMASZ PASIAK, ANDRZEJ KUŹNIK, ARTUR DZIEMBOWSKI

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY – MARIAN STASZEK
CZŁONKOWIE – ABBA ŁOPATA, GRZEGORZ JANICKI

Sąd Cechowy

PRZEWODNICZĄCY – FRANCISZEK NOWAK
CZŁONKOWIE – BEATA LACH, JAN ZIMOCH, MIROSŁAW SZULC, MARIAN PYKA

Kierownik Biura Cechu

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

"MEBLE-WALCZAK" SŁAWOMIR WALCZAK
FIRMA POWSTAŁA W 1989 ROKU. PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH - W OFERCIE: KANAPY, FOTELE, TAPCZANY, NAROŻNIKI, SOFY, ZESTAWY MEBLI. BOGATA KOLORYSTYKA OBIĆ, WYSOKA JAKOŚĆ STOSOWANYCH MATERIAŁÓW. FIRMA INWESTUJĄCA W HALE PRODUKCYJNE, PARK MASZYNOWY, URZĄDZENIA I ZAPLECZE MAGAZYNOWE. STALE PODNOSZĄCA KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-508 Mąkoszycze 94c

tel. +48 62 731 68 86

meble.walczak@pro.onet.pl

www.meblewalczak.eu

ZAKŁAD STOLARSKO-TARTACZNY S.C. USŁUGI POGRZEBOWE HELENA PAWLAK, SŁAWOMIR PAWLAK
FIRMA RODZINNA DZIAŁAJĄCA OD 1979 ROKU. PROFESJONALNE I CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE W PEŁNYM ZAKRESIE. POGRZEBY TRADYCYJNE, ŚWIECKIE, KREMACJE, KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZWŁOK. CHŁODNIA. AUTOKARAWANY, LIMUZYNA POGRZEBOWA "MERCEDES", KARAWAN KONNY. WŁASNY WYRÓB TRUMIEN I BOGATA OFERTA URN I TRUMIEN INNYCH PRODUCENTÓW.

663-500 Ostrzeszów, Olszyna 82

tel. kom. +48 605 065 194

pogrzebypawlak@wp.pl

www.pogrzebypawlak.pl

P.P.H.U. - T. JANUSZ BREJ
PRODUCENT STELAŻY DO MEBLI TAPICERSKICH: NAROŻNIKÓW, WERSALEK, KANAP, TAPCZANÓW, FOTELI I PUF. USŁUGI TARTACZNE ORAZ PRODUKCJA ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ: WIĘŹBY DACHOWE, ŁATY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-507 Kobyla Góra, Mąkoszyce 110, tel. +48 62731 69 16, kom. +48 691 777 796, e-mail: ilbrej@poczta.onet.pl, www.brej.com.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MEBLE - KRASZEWICE" ZAWADA WIECZOREK SP. JAWNA
ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1991. PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH. SZEROKI WYBÓR WZORÓW, RÓWNIEŻ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH. WYSOKA JAKOŚC STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, DBAŁOŚĆ O STYL, KOMFORT I ELEGANCJĘ. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-500 Ostrzeszów, Marydół 37, tel. +48 62/732 75 76/77, fax. +48 62/732 75 74, e-mail: biuro@meblekraszewice.pl, www.meblekraszewice.pl
PHU EKO-INSTAL MICHAŁ PIETROŃ
INSTALACJE: WODNO-KANALIZACYJNE, CIEPLNE, WENTYLACYJNE, GAZOWE I OLEJOWE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-510 Mikstat, ul. Torfowa 10, tel. +48 663 153 093, e-mail: michal.pietron@wp.pl
"SZWAGROS" MASARSTWO-WĘDLINIARSTWO SP. Z O.O.
PRODUCENT WYROBÓW WĘDLINIARSKICH: WĘDZONKI, SZYNKI, KIEŁBASY, WYROBY PODROBOWE ORAZ BOGATY WYBÓR MIĘS. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI, TRADYCYJNE - STAROPOLSKIE RECEPTURY. SKLEPY FIRMOWE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-522 Kraszewice, ul. Słoneczna 11, tel. +48 62/731 27 00, fax +48 62/731 25 54, e-mail: szwagros@szwagros.pl, www.szwagros.pl
PPHU "MEBLE ADAMSKI" ZBIGNIEW ADAMSKI
PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH OD 1991 ROKU, BOGATA OFERTA SOF, NAROŻNIKÓW I KANAP. CIEKAWE WZORNICTWO I KOLORYSTYKA TKANIN OBICIOWYCH, DBAŁOŚĆ O FUNKCJONALNOŚĆ I UWZGLĘDNIANIE NOWINEK TECHNICZNYCH. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-507 Kobyla Góra, ul. ks. J. Markula 19, tel. +48 62731 62 02, e- mail: biuro@mebleadamski.pl, www.mebleadamski.pl
USŁUGI BUDOWLANE DEKARSTWO I BLACHARSTWO MAREK PRZYBYŁ
KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE ORAZ PRACE W ZAKRESIE DEKARSTWA I BLACHARSTWA. SOLIDNE I TERMINOWE WYKONANIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-505 Doruchów, ul. Spokojna 7, tel. kom. +48 501 77 10 22, e-mail: marek-przybyl@wp.pl
PHU JAROSŁAW CZWORDON
USŁUGI BUDOWLANE: MALOWANIE, TAPETOWANIE, SZPACHLOWANIE, TYNKI STRUKTURALNE I OZDOBNE, SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY, OCIEPLENIA BUDYNKÓW, ADAPTACJA PODDASZY. PROFESJONALNIE I SOLIDNIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-500 Ostrzeszów, ul. Wł. Gomułki 5, tel. +48 693 537 676, e-mail: jarekczwordon@wp.pl
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY DEKARSTWO-BLACHARSTWO LESZEK KAŹMIERCZAK
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 1998 ROKU. KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH. SOLIDNE I TERMINOWE WYKONANIE. SZKOLENIE UCZNIÓW
63-505 Doruchów 25, tel. +48 608 305 474, e-mail: kazmierczakl@o2.pl

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ostrzeszowie

ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów

Tel. stacjonarny +48 62 730 25 13
e-mail: cech.ostrzeszow@o2.pl