CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIAŁOGARDZIE

Białogard prawa miejskie nabył 2 sierpnia 1299r. przywilej te miasto otrzymało z rąk Bogusława IV.

W pierwszej połowie XIV wieku miasto otoczono solidnym murem ceglanym , w tym czasie wybudowany został również kościół oraz ratusz miejski w centrum rynku.

Jako pierwszy cech branżowy , który powstał po wojnie uznaje się Cech Piekarzy z datą powstania 28.07.1945 r.

Inne cechy branżowe to:

– Cech Krawców i Bieliźniarzy – 07.07.1946 r.
– Cech Fryzjerów – 30.01.1946 r.
– Cech Ślusarzy i Blacharzy 03.03.1946 r.
– Cech Szewców – 10.3.1946 r.
-Cech Rzeźników i Wędliniarzy II półrocze 1945 r.
– Cech Młynarzy
– Cech Stolarzy i kołodziejów 24.2.1946 r.

1 stycznia 1950r. jest datą obecnie działającego Cechu Rzemiosł Różnych w Białogardzie , który powstał w wyniku połączenia cechów branżowych.

Siedzibą Cechu jest Dom Rzemiosła przy ulicy Wojska Polskiego 53 wybudowany w czynie społecznym przez rzemieślników i oddany do użytku w 1965r.

Starsi Cechu Rzemiosł Różnych w Białogardzie:

– Zdzisław Mikuła 1950 r. – 1973 r.
– Czesław Kopczyński 1973 r. – 1981 r.

– Zdzisław Lenkiewicz 1981 r. – 1989 r.
– Roman Sabatowicz 1989 r. – 1993 r.
– Piotr Ćwiertnia 1993 r. – 1997 r.
– Czesław Kopczyński 1997 r. – 2001 r.
– Tadeusz Świst 2001 r. – 2012 r.
– Antoni Gatkowski od 2013 r. – nadal.

Zadania Cechu:

 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji państwowej , organów samorządu terytorialnego
 • zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu do rady zatrudnienia
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
 • udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych
 • współpraca ze szkołami ponadgimnazialnymi w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych
 • współpraca z ochotniczymi hufcami pracy w sprawach refundowania pracodawcom wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników

cech-bialogard-hist1 cech-bialogard-hist3 cech-bialogard-hist4 cech-bialogard-hist5 cech-bialogard-hist6

Cech sprawując nadzór na przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle wykonuje między innymi zadania:

 • • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle
 • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem , zarówno dla szkolących pracodawców , jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle
 • prowadzi ewidencję rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących
 • prowadzi ewidencję umów o prace w celu przygotowania zawodowego realizowanego u rzemieślnika.
 • sporządza wnioski o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
 • sporządza wnioski o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
 • sporządza wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Zarząd Cechu

Antoni Gatkowski – Starszy Cechu
Zbigniew Chmura – I Podstarszy Cechu
Henryka Zdrowowicz – II Podstarsza cechu
Renata Szybisty – Sekretarz Zarządu
Piotr Król – Skarbnik Zarządu
Bogusław Zieliński – Członek Zarzadu

Komisja Rewizyjna Cechu

Danuta Glinka – Przewodnicząca Komisji
Jacek Rosiak – Zastępca
Jan Mroczkowski – Sekretarz

Sąd Cechowy

Bożena Kęćko – Przewodnicząca Sądu
Bogumił Siarkowski – Zastępca
Bernard Popow – Sekretarz

Miasto - siedziba Cechu

białogard-miasto1 białogard-miasto2 białogard-miasto3 białogard-miasto4 białogard-miasto5 białogard-miasto6 białogard-miasto7

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

FOTO-FILM NOWAK.
FOTOGRAFIA, FILM, REKLAMA, DRUK, STUDIO FOTOGRAFICZNE.
78-320 Połczyn Zdrój, ul. 5 Marca 4, tel. kom. 604 117 608,
tel. 94/3664 640, e-mail: dnowak@fotofilm-nowak.com, www.fotofilm-nowak.com
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PROBUD RYSZARD PIĄTEK.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBIEKTY SPORTOWE, OBIEKTY HANDLOWE HANDLOWE.
78-300 Świdwin, ul. Kołobrzeska 8c, tel. 94 365 56 37, tel. kom. 697 034 980, e-mail: biuro@probudswidwin.pl, www.probudswidwin.pl
ZAKŁAD PIEKARNICZO CIASTKARSKI K.A.P. PIĄTKOWSCY S.C.
WYPIEK CHLEBA NA NATURALNYCH ŻURACH I ZAKWASACH, TORTY, WYROBY CIASTKARSKIE.
78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 60, tel. 94/365 20 05
ZAKŁAD PIEKARSKI CZESŁAW I JACEK ROSIAK
WYRÓB PIECZYWA TRADYCYJNEGO NA NATURALNYM ZAKWASIE.
78-200 Białogard, ul. Kopernika 8, e-mail: jacek40@wp.pl
ZMP "PAM-TOM" ANDRZEJ POTAPCZYK.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDÓW OFERUJE: MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, WULKANIZACJA, AUTOHOLOWANIE, ASSISTANCE,BEZGOTÓWKOWA NAPRAWA,WSZELKIE RODZAJE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MONTAŻ I SERWIS TACHOGRAFÓW.
Redlino 63, 78-200 Białogard, tel. 94 311 72 62, tel. kom. +48 606 475 439, e-mail: zbi03@diagnosta.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie

78-200 Białogard
ul. Wojska Polskiego 53

tel. +48 94 312 43 06
e-mail: crr-bialogard@wp.pl