Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz i jej okolice, na których działa nasze rzemiosło, przechodziły różne koleje losu. Częste pożogi wojenne zniszczyły w znacznym stopniu archiwa, a tym samym pisane źródła potwierdzające istnienie rzemiosł metalowych w tym regionie. Najstarszym zachowanym dokumentem jest Ordynacja Rzemieślnicza dla Prus Zachodnich wydana 24 stycznia 1774 roku w Berlinie. Na jej podstawie, za przyzwoleniem króla pruskiego Fryderyka II, powołano do życia Cech Ślusarzy, Pilnikarzy, i Puszkarzy, w którym skupili się rzemieślnicy narodowości polskiej, podtrzymujący tradycje cechowe z lat przedrozbiorowych. Z cechu tego wywodzi swą historię Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy. Materiały źródłowe z tego okresu są skąpe, zachował się jednak sztandar cechowy ufundowany w 1782 roku.

cech-metal-bydDzieje organizacji rzemiosła w latach po II wojnie światowej były podobne w całym kraju. W roku 1950 powołano cechy branżowe z zarządem komisarycznym, później (1953) cechy rzemiosł różnych. W Bydgoszczy w roku 1956 w miejsce Cechu Rzemiosł Różnych powołano 6 cechów branżowych, a wśród nich Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych.

cech-metal-byd2W 1989 roku Cech Rzemiosł Metalowych przekształca się w nową organizację społeczno-zawodową i gospodarczą rzemiosła, w związku ze zmianami prawnymi wynikającymi z ustaw o działalności gospodarczej (1989) zrzeszając rzemieślników na zasadzie dobrowolności.

Jednym z głównych obszarów działania Cechu jest realizacja zadań w zakresie kształcenia zawodowego. Zakłady rzemieślnicze są obecnie główną bazą szkolenia zawodowego w Polsce. Z roku na rok zwiększa się ilość osób zdobywających kwalifikacje zawodowe w rzemieślniczym systemie szkolenia. Obecnie 69 mistrzów zrzeszonych w Cechu szkoli 271 uczniów. Największą popularnością cieszą się zawody w branży motoryzacyjnej. Oprócz tego Cech realizuje swoje zadania statutowe organizując szereg szkoleń, prowadząc doradztwo i poradnictwo w zakresie zagadnień dotyczących prowadzonej przez członków działalności gospodarczej. Na miarę posiadanych środków opiekuje się wdowami po rzemieślnikach, emerytami i rencistami, udziela wsparcia finansowego w przypadkach losowych. Wielką wagę przykłada się do utrwalania więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.

Przez wiele lat swej działalności Cech wyróżniał się w różnego rodzaju akcjach, zbiórkach pieniężnych i czynach społecznych na rzecz miasta i środowiska bydgoskiego podejmowanych we współpracy z innymi branżami lub indywidualnie. Na przestrzeni lat odgrywał i nadal odgrywa ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym.

cech-metal-byd7 cech-metal-byd6 cech-metal-byd5 cech-metal-byd4 cech-metal-byd3Cech kultywuje swoje wiekowe tradycje, występując oficjalnie pod sztandarem, w togach z ozdobnymi łańcuchami. Obok tradycji może się również poszczycić nowoczesnością: członkowie Cechu posiadają nowocześnie wyposażone zakłady, stosują technologie o europejskim standardzie, mistrzowie i czeladnicy podnoszą swoje kwalifikacje za granicą lub współpracując z zachodnimi partnerami w branży. O wysokim poziomie umiejętności i etyki zawodowej cechowych rzemieślników świadczy doskonała jakość świadczonych przez nich usług i produkowanych wyrobów.

Za całokształt działalności Cech otrzymał szereg podziękowań, wyróżnień oraz odznaczeń. Do ważniejszych należą: Honorowa Odznaka Rzemiosła Województwa Bydgoskiego, Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego, Honorowa Odznaka za szczególne zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego oraz przyznany w 1997 roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy jest członkiem Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Obecnie zrzesza w swoich szeregach 113 członków na zasadzie dobrowolności oraz 33 członków honorowych.

Władze Cechu Rzemiosł Metalowych:
Jako pierwszy funkcję Starszego Cechu piastował Pan Kazimierz Zieliński – lata 1956-1979; następnie pan Maksymilian Berdych – lata 1979-1981 i kolejno: Pan Adam Szatkowski lata 1981-2001; Pan Ryszard Napierała – 2001-2009. W 2009 roku Starszym Cechu-Prezesem Zarządu został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu – Pan Sławomir Szatkowski – syn Pana Adama Szatkowskiego.

W Cechu Rzemiosł Metalowych od wielu lat bardzo aktywnie działa Sekcja Rzemiosł Motoryzacyjnych, pod przewodnictwem Pana Bibiana Brzezińskiego (lata 2001 -2009), aktualnie funkcję Przewodniczącego pełni Pan Bogdan Gorzycki.

W historie cechu wpisało się wiele znamienitych rodów, które od wielu pokoleń są jego aktywnymi członkami; Szatkowscy, Roszewscy, Piotrowscy, Krajewscy, Dobrzyńscy, Kozińscy.

cech-metal-byd11 cech-metal-byd10 cech-metal-byd9 cech-metal-byd8Nie sposób pominąć również wielu innych działaczy z sercem i oddaniem pracujących na rzecz Cechu Rzemiosł Metalowych i środowiska rzemieślniczego:

Roman Stachowicz ( śp. 07.03.2009r) Antoniak Janusz, Bojanowski Jan, Brzeziński Bibian, Gorzycki Bogdan, Gawroński Sylwester, Główczewski Jan, Gumiński Janusz(śp.), Jasiniecki Eugeniusz, Jóźwiak Stanisław, Kargól Kazimierz, Kowalczewski Tadeusz, Lutkowski Włodzimierz (śp.) Nowiński Mieczysław, Melerski Jerzy, Napolski Andrzej, Siwka Konrad, Skóra Grzegorz, Szewczuk Tadeusz, Bogumił Szybczyński, Turowski Jerzy.

Działalność usługowa Cechu:

 • działalność informacyjna i doradcza w zakresie doradztwa podatkowego,
 • działalność doradcza w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych pracowników,
 • wydawanie własnych Komunikatów z bieżącymi informacjami (wysyłka tradycyjną pocztą i poczta elektroniczną),
 • organizacja szkoleń z zakresu bhp i ochrony środowiska,
 • promocja działalności firm rzemieślniczych – nadawanie certyfikatu jakości,
 • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, organizacja imprez integrujących środowisko rzemieślnicze (Gwiazdka dla dzieci, wyjazdy integracyjne, zimowy kulig, zabawa karnawałowa, grzybobranie).

Zadania Cechu:

 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 • prowadzenia wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i wytwórczych,
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków cechu,
 • organ wykonawczy cechu Zarząd Cechu – ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność cechu; gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu.

cech-metal-bydg-budynek2

Zarząd Cechu - kadencja 2013-2017r.

Szatkowski Sławomir – Starszy Cechu – Prezes Zarządu
Jasiniecki Eugeniusz – Podstarszy Cechu – Zastępca Prezesa – Opiekun Młodzieży
Piotrowski Mariusz – Podstarszy Cechu – Zastępca Prezesa
Koziński Andrzej – Sekretarz Zarządu
Roszewski Bogdan – Skarbnik Zarządu
Antoniak Janusz – Członek Zarządu d/s gospodarczych
Mieczysław Nowiński – Członek Zarządu d/s integracji
Gorzycki Bogdan – Zastępca Członka Zarządu
Turowski Jerzy – Zastępca Członka Zarządu

Komisja Rewizyjna 2013-2017 r.

Krzysztof Roszewski – Przewodniczący
Marcin Brzeziński
Grzegorz Krajewski
Edmund Żuberek
Sławomir Serwiński

Sąd Cechowy 2013-2017 r.

Piotrowski Jan – Przewodniczący
Melerski Jerzy
Nowiński Marcin
Szatkowski Damian

Dyrektor Cechu Rzemiosł Metalowych
Ewa Marciniak

zarzad-metalowy-bydg
Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych

rada-starszych-metalowy-byd
Rada Starszych Cechu Rzemiosł Metalowych

Miasto - siedziba Cechu

cech-metal-byd-gal6 cech-metal-byd-gal5 cech-metal-byd-gal4 cech-metal-byd-gal3 cech-metal-byd-gal2 cech-metal-byd-gal1 cech-metal-byd-gal7

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

BENDIKS-WASZAK MAREK WASZAK
SERWIS OPON I KLIMATYZACJI, SPRZEDAŻ CZĘŚCI, REGENERACJA ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA.

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 108

+48 52 37 12 757, +48 52 375 30 16

kontakt@bendiks.bydgoszcz.pl

www.bendiks.bydgoszcz.pl

AUTO SERWIS BLACHPOLLAK ZBIGNIEW SIATKOWSKI.
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, MECHANIKA, WULKANIZACJA.
86-005 Białe Błota, ul. Biała 7, tel. 52 38 14 901, tel. kom.: +48 603 308 314, +48 508 109 802, e-mail: blachpollak@wp.pl
AUTO-SERWIS EUGENIUSZ WOŁCZYK.
MECHANIKA POJAZDOWA, BLACHARSTWO, SERWIS KLIMATYZACJA, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, tel. kom. +48 600 894 067, e-mail: ewolczyk@interia.pl
BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE MIROSŁAW BUKOWIŃSKI.
MECHANIKA POJAZDOWA, WULKANIZACJA, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, POMOC DROGOWA, WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-405 Bydgoszcz, ul. Koronowska 62, tel. kom. +48 601 62 87 20, tel. +48 52 327 77 55, e-mail: bls.auto@op.pl
BOSCH-AUTO-SERVICE MIECZYSŁAW KLUSZCZYŃSKI.
MECHANIKA POJAZDOWA, POMPY WTRYSKOWE, WTRYSKIWACZE, COMMOTRAIL, DIAGNOSTYKA, NAPRAWY SILNIKÓW, SZKOLENIE UCZNIOW.
85-434 Bydgoszcz, ul. Sępia 13, tel. +48 52 372 35 89, tel. kom. +48 791 035 930, e-mail: bosch@interia.pl, www.kluszczynski.pl
MECHANIKA POJAZDOWA PEUGEOT SERVICE ELŻBIETA TROJAN.
CITROEN, PEUGEOT, RENAULT-DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, KLIMATYZACJE, SERWIS OPON, REGENERACJA TYLNYCH BELEK, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 53 A, tel. +48 52 370 86 00, tel. kom. +48 506 082 458, e-mail: trojan.serwis@wp.pl
STACJA USŁUG SAMOCHODOWYCH PHU FAKTOPOL 2 S.C.
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, KLIMATYZACJE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-005 Białe Błota, ul. Berberysowa 8, tel./fax +48 52 381 40 25, tel. kom. +48 601 993 234, +48 607 440 282, e-mail: faktopol2@tech-net.pl
P.H.U. GRAND-CAR JAROSŁAW LEWANDOWSKI.
KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE, AUTO HANDEL I KOMIS.
86-005 Białe Błota, ul. Barycka 34, tel. +48 52 585 23 32, tel. kom. +48 531 44 11 36, e-mail: grand034@o2.pl
P.P.U. GUMET MARIUSZ PIOTROWSKI.
PRODUKCJA AKCESORIÓW MOTORYZACYJNYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH ORAZ MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW. NASZA SPECJALNOŚĆ TO CZĘŚCI METALOWO-GUMOWE I ELEMENTY UKŁADU WYDECHOWEGO.
86-005 Białe Blota, Trzciniec, ul. Łabędzia 12, tel. +48 52 381 46 84, tel./fax +48 52 381 46 84, tel. kom. +48 602 278 658, e-mail: biuro@gumet.info.pl, piotrowski@gumet.info.pl, www.gumet.info.pl
P.W. XSERWIS.
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, POMOC DROGOWA, POCHANIKA POJAZDOWA, AUTA ZASTĘPCZE.
85-405 Bydgoszcz, ul. Koronowska 29A, tel. kom. +48 502 78 55 27, e-mail: xserwis@wp.pl, www.xserwis.eu
SERWIŃSKI SERWIS SAMOCHODOWY.
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, INSTALACJE GAZOWE, POMOC DROGOWA, AUTO ZASTĘPCZE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-771 Bydgoszcz, ul. Regatowa 40, tel. +48 52 343 71 60, tel. kom. +48 502 181 443, +48 512 441 214, e-mail: serwinski.serwis@wp.pl
ZAKŁAD MECHANICZNY ZYGMUNT ZYGMUNT SOŁTYSZEWSKI.
PRODUKCJA CZĘŚCI I ART. DO SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI. KOKILOWE ODLEWY ZE STOPÓW ALUMINIUM I CYNKU. SZKOLENIE UCZNIÓW.
86-050 Solec Kujawski, ul. Bydgoska 28, tel. +48 52 387 13 83, tel. kom. +48 604 268 696, e-mail: automatyka.zygmunt@wp.pl
ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ JANUSZ ŚWIERŻEWSKI.
NAPRAWA I OBSŁUGA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH WSZYSTKICH MAREK, REGULACJA POMP WTRYSKOWYCH I WTRYSKIWACZY, SZKOLENIE UCZNIÓW.
85-712 Bydgoszcz, ul. Pucka 14, tel. kom. +48 664 822 522, tel./fax +48 52 345 22 39, e-mail: tdiserwis@gmail.com

Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy

85-652 Bydgoszcz
ul. Lelewela 25

Tel. +48 52 341 06 31, +48 52 341 27 35
e-mail: cechmetalowy.bydg@izbarzem.pl
www.cechrzemioslmetalowych.pl