CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WOLSZTYNIE

Wolsztyn – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. Położone w zachodniej części województwa nad rzeką Dojcą, jeziorami Wolsztyńskim i Berzyńskim, 72 km na południowy zachód od Poznania. Jedną z atrakcji turystycznych jest Parowozownia i odbywające się tutaj corocznie Parady Parowozów.
Cechy rzemieślnicze istniały na terenie Wolsztyna już prawdopodobnie w XVI wieku. Do najstarszych należały: Cech Bednarzy, Cech Kołodziejów, Cech Stolarzy i Stelmachów, Cech Kowalsko-Ślusarski, Cech Szewców, Cech Krawców i Cech Piekarzy.

Po zakończeniu II wojny światowej, od października 1945 roku rzemieślnicy rejestrowali swoje zakłady w Referacie Przemysłowym Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Powoli reaktywowały się istniejące przed wojną cechy rzemieślnicze i powstał Powiatowy Związek Cechów w Wolsztynie.

Funkcję prezesa objął mistrz instalatorstwa sanitarnego, najbardziej aktywny organizator rzemiosła w okresie powojennym – Franciszek Masztalerz.
Dekret z 1948 roku nałożył obowiązek należenia do cechów, wnoszenia składek oraz obowiązek należenia cechów do okręgowych związków. Związki cechów zostały podporządkowane izbom rzemieślniczym. W 1949 roku w organizacji rzemiosła powrócono do koncepcji cechów powiatowych, tworząc cechy rzemiosł różnych, zrzeszających rzemieślników wszystkich branż. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu zarządzeniem z dnia 30 czerwca 1953 roku powołano Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie.Na czela zarządu komisarycznego Cechu stanął Franciszek Kramarek, który pełnił tę funkcję do końca 1953 roku. Na wniosek Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 22 kwietnia 1954 roku Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Wolsztynie został Franiciszek Masztalerz.

W organizacjach rzemiosła zawsze dużą wagę przywiązywano do dawnych tradycji cechowych, dlatego też 10 czerwca 1955 roku został wybrany Sąd Cechowy.
Rok 1956 przyniósł wiele zmian, które zmieniły na korzyść sytuację rzemiosła. Zostały rozwiązane dotychczasowe komisaryczne zarządy cechów. 9 grudnia 1956 roku w Wolsztynie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków cechu, na którym w tajnym głosowaniu wybrano nowe władze – Starszym Cechu został Andrzej Kocąka.

W kolejnych latach już nie wszyscy członkowie Cechu, lecz delegaci, wybrani przez sekcje branżowe, wybierali na walnych zgromadzeniach władze cechowe.
W latach 1957-1960 liczba zakładów rzemieślniczych zarejestrowanych w Cechu wzrosła do 309.

W dniu 7 maja 1972 roku odbyło się na wniosek Starszego Cechu Andrzeja Kocąki – Walne Zgromadzenie na którym podjęto uchwałę o budowie Domu Rzemiosła w Wolsztynie. Uzgodniono z władzami terenowymi lokalizację, zatwierdzono projekt finansowania budowy i ustalono składki miesięczne dla rzemieślników. Uzgodniono również zasady współpracy i finansowania budowy ze Spółdzielnią Rzemieślniczą, która również miała mieć swoją siedzibę w Domu Rzemiosła.
Przewodniczącym Komitetu Budowy został – Józef Rogoziński. Rzemieślnicy wznosili swój dom w latach, kiedy już występowały trudności i braki materiałowe. Dzięki wytrwałości Zarządu i Komitetu Budowy prace posuwały się jednak według planu.

18 lipca 1974 roku przy udziale władz i rzemiosła nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, a 9 grudnia 1979 roku odbyło się uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła przy ul, Słodowej w Wolsztynie.

29 czerwca 1981 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatow CRR zostały wybrane nowe władze cechowe. Po 25 latach pełnienia funkcji Starszego Cechu Andrzej Kocąka przekazał Cech w ręce swojego następcy – Józefa Mączkowskiego, który pełnił swoją służbę przez dwie kadencje do 1989 roku.
Andrzej Kocąka został Honorowym Starszym Cechu.

17 kwietnia 1988 roku Prezydium Rady Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze przyznało Cechowi „Medal za zasługi w rozwoju Rzemiosła Lubuskiego”.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 1989 roku wybrano nowe władze samorządowe, a Starszym Cechu zostal Zygmunt Gucze. W tym czasie organizacja cechowa w Wolsztynie zrzeszała 525 zakładów. W 1997 roku Starszym Cechu został Andrzej Barski, który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Rzemieślncy wolsztyńscy zawsze chętnie udzielali się na rzecz miasta. W 1998 roku dzięki ich ofiarności zbudowano nową kaplicę p.w. św. Józefa – patrona rzemieślników. Rzemieślnicy ufundowali również naturalnej wielkości figurę z drewna, przedstawiającą sylwetkę patrona. W związku z tym wydarzeniem rzemieślnicy wolsztyńscy przyjęli dzień Patrona Rzemiosła – 19 marca za swoje coroczne święto. Każdego roku po mszy organizowane jest spotkanie rzemieślników z władzami miasta i powiatu.

Corocznie w ramach egzaminów czeladniczych Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie przeprowadza prace remontowe i naprawcze na terenie szkół, przedszkoli i administracji samorządowej miasta, gminy i powiatu. Rzemieślnicy zrzeszeni w wolsztyńskim Cechu brali również udział w remontach pomieszczeń służby zdrowia i oświaty.

Przedstawiciele rzemiosła biorą także udział w aktywnym życiu gospodarczym i politycznym regionu. Zasiadają w ławach Rady Miasta, Gminy i Powiatu. Potwierdzeniem tego jest wspólne działanie rzemieślników na arenie politycznej pod nazwą Wolsztyński Blok Wyborczy.

W 1998 roku Cech Rzemiosł Różnych został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła nadaną przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Obecnie Cech zrzesza około 200 zakładów rzemieślniczych. Przeważa branża motoryzacyjna, budowlana i spożywcza.

Zakres działania Cechu:

 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 • spisywanie umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z umową i przebiegiem nauki,
 • kompletowanie i przekazanie do Izby Rzeieślniczej dokumentów na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie,
 • prowadzenie rejestru osób odznaczonych,
 • prowadzenie ewidencji zakładów rzemieślniczych,
 • delegowanie przedstawicieli do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
 • kompletowanie, przygotowanie, wypełnianie i wysyłanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu zatrudnienia uczniów młodocianych.

Działalność edukacyjna Cechu:

 • rozpowszechnianie nauki zawodu w rzemiośle poprzez organizowanie spotkań z uczniami,
 • przedstawianie zalet i długoletnich tradycji zawodów rzemieślniczych,
 • przygotowywanie ulotek informacyjnych opisujących zawody w których jest możliwość szkolenia,
 • współpraca z samorządem powiatu i gminy, dyrekcją szkoły zawodowej, w której prowadzone jest dokształcenie teoretyczne,
 • uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów i nieporozumień wynikających w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
 • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc pracy na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomocy młodocianym pracownikom, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą zmienić miejsce praktyki,
 • promowanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego.

budynek-cechu-wolsztyn

Prezes Cechu

Andrzej Barski

Członkowie Zarządu

Starszy Cechu – Andrzej Barski
I Podstarszy Cechu – Stefan Ceglarek
II Podstarszy Cechu – Krzysztof Bocer
Sekretarz – Zenon Matysik
Skarbnik – Grzegorz Buda

Członkowie Zarządu: Marek Hirt, Danuta Karwatka, Gracjan Kiciński, Bogusław Gałęzowski, Adam Choroszy, Jan Olejniczak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Robert Dudziak
Członek – Hieronim Fribel
Członek – Andrzej Rzyski

Dyrektor Biura

Przewodniczący – Piotr Nitschke
Członek – Ryszard Waligórski
Członek – Sławomir Młynkowiak

Miasto - siedziba Cechu

galeria-wolsztyn-1 galeria-wolsztyn-2 galeria-wolsztyn-3 galeria-wolsztyn-4 galeria-wolsztyn-5 galeria-wolsztyn-6 galeria-wolsztyn-7 galeria-wolsztyn-8 galeria-wolsztyn-9 galeria-wolsztyn-10 galeria-wolsztyn-11 galeria-wolsztyn-12 galeria-wolsztyn-13

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "BAR-BET" ANDRZEJ BARSKI - CHOBIENICE
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ, OBRÓBKA KAMIENIA GRANITOWEGO: NAGROBKI, STOPNIE, PARAPETY, POSADZKI. ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO TECHNICZNE ORAZ SPRAWNĄ I TERMINOWĄ REALIZACJĘ POWIERZONYCH PRAC. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO ZLECENIA GWARANCJĄ RZETELNEGO WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIOW.

64-214 Chobienice 15

tel. kom. +48 602 534 905

wwcbarbet@wp.pl

GRZEŚKOWIAK TECHNIKA GRZEWCZA BOGDAN GRZEŚKOWIAK - KARPICKO - WOLSZTYN - GRODZISK WIELKOPOLSKI
SALON FIRMOWY VIESSMANN: KOTŁY GAZOWE, KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA, GRZEJNIKI SYSTEMY PODŁOGOWE, ARMATURA SANITARNA I GRZEWCZA. MONTAŻ INSTALACJI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNO-KANALIZACYJNYCH, SYSTEMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI ORAZ INSTALACJI SOLARNYCH. BOGATA OFERTA WYROBÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK. PROFESJONALNE DORADZTWO I ATRAKCYJNE CENY. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul. Poznańska 14

tel. kom. +48 602 349 534

b.andrys@grzeskowiaktg.pl

www.grzeskowiaktg.pl

IZOMET PISKORZ SPÓŁKA JAWNA KONSTRUKCJE STALOWE - WOLSZTYN
FIRMA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM. WYKONAWCA KONSTRUKCJI STALOWYCH HAL, ANTRESOLI I TRYBUN. USŁUGI: POKRYCIA DACHOWE, WENTYLACJE, ODPYLANIE, USŁUGI DŹWIGOWE. SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I DOŚWIADCZONA KADRA PRACOWNIKÓW. HURTOWNIA BUDOWLANA: SZEROKI ASORTYMENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH RENOMOWANYCH FIRM. WYKWALIFIKOWANY PERSONEL I DORADZTWO W ZAKUPIE. SZKOLENIE UCZNÓW.

64-200 Wolsztyn, Niałek Wielki 110

tel./fax +48 68/384 25 18

biuro@izomet.pl

www.izomet.pl

"KROMSKI I SYNOWIE" SP. C. W.D. KROMSKI - WOLSZTYN
FIRMA RODZINNA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ, OD 1918 ROKU ZAJMUJĄCĄ SIĘ TOKARSTWEM W DREWNIE. PRODUCENT KOŁOWROTKÓW DO PRZĘDZENIA WEŁNY, KROSEN DO TKANIA ORAZ ELEMENTÓW TOCZONYCH: KULE, TRALKI, SŁUPKI, BALUSTRADY, ŚWIECZNIKI, RAMY DO LUSTER. POŁĄCZENIE FUNKCJONALNOŚCI Z PIĘKNYM WZORNICTWEM I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, ul. Parkowa 2

tel. kom. +48 660 799 489

kromski@po.onet.pl

www.kromski.com

PRZESIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FRAWENT" FRANCISZEK PISKORSKI - OBRÓBKA CNC - WOLSZTYN - ROK ZAŁOŻENIA 1999
ŚLUSARSTWO, TOKARSTWO, KOWALSTWO, BLACHARSTWO. OBRÓBKA STALI: CIĘCIE WODĄ CNC, CIĘCIE PLAZMĄ CNC, FREZOWANIE CNC, TOCZENIE CNC. PRODUKCJA KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH. WYWAŻANIE WIRNIKÓW WENTYLATORÓW. MONTAŻ FILTRÓW ODPYLAJĄCYCH, WENTYLATORÓW I CYKLONÓW. PROJEKTOWANIE MASZYN I INSTALACJI. REMONTY MASZYN. TRANSPORT PNEUMATYCZNY TROCIN. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I RZETELNE WYKONANIE. USŁUGI DŹWIGIEM 30T. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 7

tel. kom. +48 502 248 420

biuro@frawent.pl

www.frawent.pl

USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI JÓZEF RZEPA - CHORZEMIN
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ W BRANŻY STOLARSKIEJ. W OFERCIE: DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, OKNA, SCHODY ORAZ MEBLE KUCHENNE, POKOJOWE I BIUROWE. SZEROKA GAMA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW (DĄB, SOSNA,BUK, JESION, MARANTI I INNE GATUNKI RÓWNIEŻ EGZOTYCZNE). PRZEMYŚLANY, TRADYCYJNY LUB NOWOCZESNY DESIGN, PROJEKTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA KLIENTÓW I ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT UŻYTKOWANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, Chorzemin 115

tel. +48 68/347 67 42

info@stolarniarzepa.pl

www.stolarniarzepa.pl

ZAKŁAD BUDOWLANY ROBERT DUDZIAK - WOLSZTYN
FIRMA Z TRADYCJĄ - W BRANŻY OD 30 LAT. SZEROKI ZAKRES USŁUG BUDOWLANYCH: MALOWANIE, TAPETOWANIE, ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT REGIPSOWYCH, SUFITY PODWIESZANE I SYSTEMOWE, UKŁADANIE GLAZURY, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ADAPTACJE PODDASZY, MONTAŻ ŚCIANEK SANIPOPOL SYSTEM V-20, ŚCIANEK PRYSZNICOWYCH HPL 13MM. DOŚWIADCZENIE I RZETELNOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 17/13

tel. kom. +48 602 342 906

dudziak_malarstwo@wolsztyn.com.pl

ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI JANUSZ KUCA - WOLSZTYN
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY BUDOWLANEJ. W ZAKRESIE USŁUG: BUDOWA, REMONTY, MODERNIZACJE OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MALOWANIE, TAPETOWANIE, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, POSADZKARSTWO, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. DOŚWIADCZENIE I WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANYCH PRAC. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul. Kwiatowa 3

tel. kom. +48 604 402 854

januszkuca@wp.pl

ZAKŁAD USŁUGOWY CIESIELSTWO, BLACHARSTWO, DEKARSTWO TOMASZ BABUSZKIEWICZ - KĘBŁOWO
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO I REMONTY DACHÓW, WIĘŹBA DACHOWA, STROPY, DACHÓWKA, BLACHODACHÓWKA, DOCIEPLENIA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, RYNNY, OBRÓBKI I ODGROMY, OKNA POŁACIOWE, SOLARY, TARASY, BALKONY, BALUSTRADY, ALTANY, WIĄZARY, KRATOWNICE. ZAPEWNIAMY TRANSPORT I PROFESJONALNE WYKONANIE USŁUGI. SZKOLIMY UCZNIÓW.

64-223 Kębłowo, ul. Łąkowa 10

tel. kom. +48 502 376 018

tomaszbabuszkiewicz@onet.pl

www.ciesielstwo-babuszkiewicz.pl

"AR-INSTAL" ZAKŁAD USŁUG INSTALACYJNYCH WOD.-KAN., C.O. I GAZOWYCH ARKADIUSZ LORENC - WOLSZTYN
SZEROKI ZAKRES USŁUG INSTALACYJNYCH. DOŚWIADCZENIE I SOLIDNE WYKONANIE. REJON ŚWIADCZENIA USŁUG - WIELKOPOLSKA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
62-068 Rostarzewo, ul. Wyzwolenia 11, tel. +48 502 964 740, e-mail: arkadiusz.lorenc@poczta.fm
AUTOCENTRUM VICTORIA TOMASZ DOMINIAK - WOLSZTYN
KOMPLEKSOWE NAPRAWY MECHANICZNE, ELEKTRONICZNE, BLACHARSKIE I LAKIERNICZE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH. NOWOCZESNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY, KABINY LAKIERNICZE, WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY. SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 8, tel. +48 68/347 19 42, fax +48 68/347 19 44
AUTONAPRAWA RADOSŁAW BRUDŁO - SIEDLEC
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY, DOŚWIADCZENI MECHANICY, DORADZTWO W ZAKRESIE NAPRAW I ZAKUPU CZĘŚCI. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 27B, tel. +48 503 018 001, e-mail: brserwis@wp.pl
"TOP-AUTO" MECHANIKA POJAZDOWA PAWEŁ BOROWCZAK - WOLSZTYN
NAPRAWY MECHANICZNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. SERWIS OLEJOWY, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, GEOMETRIA KÓŁ, NAPRAWA KLIMATYZACJI. POMOC DROGOWA - TEL. +48 608 682 511. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, Niałek Wielki 143, tel. +48 604 152 284, +48 660 497 336, e-mail: top-auto@wp.pl
MECHANIKA POJAZDOWA ZBIGNIEW NOWAK - WOLSZTYN
USŁUGI: NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, OBSŁUGA KLIMATYZACJI, WYMIANA OLEJU. SPRZEDAŻ: CZĘŚCI, OLEJE, AKCESORIA MOTORYZACYJNE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 9, tel. +48 68/384 23 21
P.W. "RAF-POL" RAFAŁ MŁYNKOWIAK - WOLSZTYN
MECHANIKA POJAZDOW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY, TERMINOWOŚC. RESTAURACJA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, Berzyna 68, tel. +48 601 569 485, e-mail: raf-trans94@wp.pl
USŁUGI STOLARSKO-CIESIELSKIE LECH FRYDRYCH - TARNOWA
DOŚWIADCZONA FIRMA STOLARSKA. MEBLE OGRODOWE, ALTANKI, ZADASZENIA, WYSTAWKI, WIĘŹBY DACHOWE, SCHODY, PŁOTY OZDOBNE I INNE. SZKOLENIE UCZNIOW.
62-067 Rakoniewice, Tarnowa 36, tel. +48 692 155 383
USŁUGOWY ZAKŁAD WOD.-KAN. I C.O. JERZY WOJTKOWIAK - SIEDLEC
SZEROKI ZAKRES KOMPLEKSOWYCH USŁUG HYDRAULICZNYCH; INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, OGRZEWANIE PODŁOGOWE. DOŚWIADCZENIE I RZETELNE WYKONANIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-212 Siedlec, ul. Dojazdowa 6, tel.48 68/384 83 77, kom. +48 606 649 743
WAJSMOT EUGENIUSZ WAJS MECHANIKA POJAZDOWA - WOLSZTYN
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, KLIMATYZACJE. DOŚWIADCZENIE I WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 5, tel. +48 604 300 373, +48 537 071 953, e-mail: 1bryczk994@wp.pl
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY GRZEGORZ BUDA - CHOBIENICE
DOŚWIADCZONA FIRMA BUDOWLANA. SZEROKI ZAKRES USŁUG: BUDOWA, REMONTY, RENOWACJE. RZETELNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIOW.
64-214 Chobienice 12, tel. +48 68/384 43 84, e-mail: budazaklad@o2.pl
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY INŻ. SŁAWOMIR MŁYNKOWIAK - WOLSZTYN
FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM OD 1991 ROKU. W OFERCIE SZEROKI ZAKRES USŁUG PŁYTKARSKICH, USŁUGI REMONTOWE. ZAPEWNIAMY DORADZTWO ORAZ PEŁEN ASORTYMENT MATERIAŁOWY Z DOWOZEM DO KLIENTA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 10, tel. +48 602 479 121, sklep +48 664 984 782, e-mail: skleppro@interia.pl
ZAKŁAD MECHANIKI RYSZARD KULUS - KARPICKO
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE I TERMINOWOŚĆ. SZKOLENIE UCZNIÓW.
64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul. Poznańska 3b, tel. +48 602 769 373

Cech Rzemiosł Różnych w Wolsztynie
Ul. Słodowa 1
64-200 Wolsztyn

tel./fax. +48 68 384 36 59
e-mail: cechwolsztyn10@wp.pl
www.cechwolsztyn.pl