Świętochłowice, ul. Katowicka 40
tel. +48 32 245 34 83
januszsroka@skrzynka.pl