CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W SOCHACZEWIE

Sochaczew, legenda głosi że nazwa powstała od narzędzia rolniczego SOCHA, ale takżę SOCHO, tzw. długi nos.

Miasto swoje powstanie o rozwój zawdzięcza rzekom Bzura, Utrata i Pisia, jak również urodzajnej ziemi (czarno-ziemowi), oraz szlakom handlowym: z południa na północ, tzw. ze Śląska na Ruś i Prusy, oraz łączącego Kalisz z Prusami i wschodem.

Także pomocną była żegluga na Bzurze do Wisły i dalej do morza. Osada targowa powstała już w XI wieku. Przez dwa stulecia nie odegrała ona większej roli. Sytuacja zmieniła się w XIII w. Rozwijająca się gospodarka wiejska dostarczająca nadwyżki płodów rolnych, pogłębiający się społeczny podział pracy między wsią a miastem przynosi rozwój rzemiosła i handlu w Sochaczewie.
W XIII wieku powstaje gród, którego zadaniem była obrona ludności, w tym rzemieślników i kupców. Także strzeżenie szlaków handlowych, oraz przepraw przez rzeki. Następnie osiedlił się zakon Dominikanów (zakon żebraczy).

Przed 1368 r. Sochaczew uzyskuje prawa miejskie, jednak do drugiej połowy XV wieku znajdował się poza granicami Królewsta Polskiego. W 1476 r. król Kazimierz Jagiellończyk przyłączył Sochaczew do Korony. Nadaje wtedy sukiennikom i kupcom, oraz rzemieślnikom prawo wolnej sprzedaży na jarmarkach lubelskich, a także i dalej na Rusi.
Koniec wieku i wiek XVI są okresem świetności gospodarczej miasta. Przywilej Zygmunta I z 1521 r. wymienia w Sochaczewie 22 bractwa cechowe.

Zanotowane 211 rzemieślników w 13 specjalnościach m.in. sukiennicy, ślusarze, kowale, czapnicy, złotnicy, nożownicy, blacharze, miecznicy, musztukarze, stolarze, paśnicy, kołodzieje, stelmachowie, bednarze, stodlarze, rusznikarze, łucznicy, iglarze, kobiernicy, batożnicy, szewcy, rzeźnicy. Byli niewątpliwie piekrze, krawcy, tkacze, piwowarowie, cieśle, postrzygacze, kotlarze, zduni. Dla przykłdu było wśród nich 60 piekarzy, 39 krawców, 24 sukienników, 20 kuśnierzy. Miasto zasłynęło jako producent sukna. Jedna czarne sukno ustępowało jakością sukna z zachodu. Ilość piekarzy powodowała duży ruch przejazdowy. Przycznił się do tego rozwój okolicznych folwarków, mających dużą nadywyżkę produkcyjną. W 1549 r. król August zatwierdził prawo pobierania myta. Był zdubdowany most na Bzurze. Sukiennicy posiadali własną miarę tzw. łokieć 60.2 cm. W połowie XVII wieku nastało pogorszenie gospodarcze miasta.

Nastapił upadek sukiennictwa. Na kiepski stan rzemiosła i handlu w mieście miała wpływ epidemia „morowego powietrza”, oraz pożary niszczące Sochaczew.

W 1655- 1657 Sochaczew został doszczętnie zniszczony przez Szwedów, a następnie wojska Rakoczego. W 1661 r. tylko 13 mieszczeńskich domów było zamieszkałych. Jednym z charakterystycznych zjawisk tego okresu był wzrost ludności żydowskiej. W 1793 r. na 1152 mieszkańców było 997 żydów. W 1828 r. było w Sochaczewie 123 rzemieślników, 18 specjalności. W handlu i rzemiośle dominowała ludność żydowska.

Dla przykładu na 132 istniejące sklepy, tylko 4 były polskie. W 1902 r. na 114 zakładów rzemieślniczych połowa była w rękach żydowskich.

Pierwsza wojna światowa przyniosła dla Sochaczewa ogrom zniszczeń. W 1921 r. było 5070 mieszkańców, dla przykładu w 1098 r. było ich 9567.

Po wojnie miasto, a także i rzemiosło zaczęło się rozbudowywać. Jeszcze przed wojną powstał pierwszy cech szewców z własnym sztandarem z 1907 r. 6 lipca 1924 r. utworzono cech wędliniarski.

Kondycja cechów była dobra. Powstawały nowe cechy: metalowy, murarski, Związek Rzemieślników Chrześcijan. W 1929 r. powstał cech piekarzy.

Po drugiej wojnie światowej pomimo trudności „zielone światło dla rzemiosła”, nastąpił duży rozwój. Powstawały nowe zawody, z których wiele z biegiem czasu upadało. W latach sześćdziesiątych rzemieślnicy pomimo wielkich trudności wybudowali budynek rzemiosła, który jest dzisiaj chlubą miasta. W tym czasie było prężne sochczewskie rzemiosło. Cech Rzemiosł Różnych posiadał ponad 800 członków. Główne zawody to fryzjerzy, golarze, piekarze, kowale, krawcy, ślusarze, mechanicy, itp. Następni dochodza cukiernicy.

Wielkie trudności stwarzał brak materiałów i surowców do produkcji. Reglamentacja utrudniała prowadzenie zakładów. To głównie rzemieślnicy dawali produkcję w tym czasie po mimo trudności.

W BUDOWIE

Prezes Cechu

Antuszewicz Jerzy

Członkowie Zarządu

Lewandowska Helena – Członek Zarządu
Kurzeja Elżbieta – Członek Zarządu
Felczak Beata – Członek Zarządu
Kaczmarek Sylwester – Podstarszy Cechu
Chojnacki Benedykt – Podstarszy Cechu

Sekretarz Cechu

Targaszewska Marcjanna

Skarbnik Cechu

Woźniak Maciej

W BUDOWIE

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

"AST" GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SP.J. - SOCHACZEW
FIRMA DZIAŁAJĄCA W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OD 1990 ROKU. WIELOSTANOWISKOWA HALA, NOWOCZESNY SPRZĘT NAPRAWCZY, DIAGNOSTYCZNY ORAZ DO LASEROWEJ GEOMETRII KÓŁ. OBSŁUGA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. MECHANIKA, NAPRAWY ZAWIESZENIA I UKŁADÓW HAMULCOWYCH. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, MYJNIA. PRZEDZAKUPOWE SPRAWDZANIE AUT. SZKOLIMY UCZNIÓW.

96-500 Sochaczew, Al. 600 lecia 57A

tel. kom. +48 501 342 717

aststacja@wp.pl

www.autoserwisast.pl

ZAKŁAD NAPRAWY KAROSERII "OSKAR" BARTŁOMIEJ HARASIŃSKI - SOCHACZEW
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ, NAPRAWY BLACHARSKIE I LAKIERNICZE, POMOC DROGOWA, HOLOWANIE. NAPRAWY W ZAKRESIE MECHANIKI, ELEKTRONIKI I ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ. RENOWACJA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH. ZNAJOMOŚĆ NAJNOWSZYCH MATERIAŁÓW, TECHNIK I TECHNOLOGII, PROFESJONALNA OBSŁUGA. FIRMA SZKOLI UCZNIÓW.

96-500 Sochaczew, Al. 600 lecia 74

tel. kom. +48 501 461 151

bartek.zebra@wp.pl

www.autooscar.com.pl

PHU "WULKAN" S.C. ZBIGNIEW KRAWCZAK MARCIN KRAWCZAK - MECHANIKA, WULKANIZACJA, SKP - SOCHACZEW, GAWŁÓW
CENTRUM OBSŁUGI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. SPRZEDAŻ, WYMIANA I PEŁEN SERWIS OGUMIENIA. WULKANIZACJA, FELGI, AKCESORIA DO FELG. MECHANIKA SAMOCHODOWA. SERWIS I NAPRAWA KLIMATYZACJI. PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA, WYKWALIFIKOWANI MECHANICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.

96-500 Sochaczew, Gawłów 68

tel. kom. +48 608 899 940

www.wulkanizacja-sochaczew.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Sochaczewie
95-500 Sochaczew

ul. Żeromskiego 8
tel. 46 862 23 53