Ostrołęka, ul. Kilińskiego 17
tel. +48 29 764 51 04