Białystok, ul. Warszawska 6
tel. +48 85 743 64 28
cech@rzemioslo.bialystok.pl