CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYCHAWIE

Bychawa XXI wieku to niewielkie miasto położone na Lubelszczyźnie, siedziba gminy, którą zamieszkuje blisko dwanaście tysięcy mieszkańców. Ważnym czynnikiem rozwoju jest otwarcie mieszkańców na świat. Współpraca z francuskim La Chapelle sur Erdre i ukraińskim Korcem, wyjazdy do pracy i na studia podnoszą kwalifikacje i poszerzają horyzonty. Obecnie Bychawa jest nazywana “zapleczem” rolniczym i mieszkalno-rekreacyjnym Lublina. Miasto jest przyjazne dla rozwoju drobnej wytwórczości i rzemiosła. Działa tu około 500 podmiotów gospodarczych.

Historycznie Bychawa to średniowieczna wieś parafialna, istnienie kościoła potwierdzają dokumenty z 1325 r. Miasto założył tutaj Mikołaj Pilecki kasztelan bełski i lwowski w 1537 r. Położone przy ważnym szlaku handlowym okres rozwoju przeżyło w XVI i XVII w. Zniszczone podczas wojen kozackich i szwedzkich trwale podupadło. Ponowne ożywienie gospodarcze, społeczne, kulturalne przypada na początek XX w., związane z charyzmatyczną postacią ks. Antoniego Kwiatkowskiego, proboszcza parafii Bychawa w latach 1900-1923, skupiającego wokół swoich działań światłych ziemian, mieszczan, inteligencję i chłopów. Powstały wtedy liczne instytucje publiczne, stanowiące o wysokim standardzie cywilizacyjnym miasta: szpital, Spółdzielnia Spożywców, Bank Spółdzielczy, Straż Ogniowa, posterunek poczty, sąd pokoju, łaźnie dla żydów i chrześcijan itp. Prawa miejskie Bychawa utraciła po powstaniu styczniowym, odzyskała dopiero w 1958 r.

W latach 1956-1975 Bychawa była stolicą powiatu, pełniąc funkcje ponadlokalne w stosunku do 15 sąsiadujących gromad: Bychawka, Chmiel, Gałęzów, Jabłonna, Kiełczewice, Kiełczewice Maryjskie, Kosarzew Góry, Krzczonów, Olszowiec, Piotrków, Piotrowice, Skrzynice, Strzyżewice i Żabia Wola, Stara Wieś, Stawce, Dębina, Rudnik.

Trochę historii…

Logiczna i naturalna była potrzeba powołania do życia lokalnej organizacji, skupiającej rzemieślników różnych branż. 18 czerwca 1967 r. rzemieślnicy z terenu powiatu bychawskiego na pierwszym organizacyjnym Walnym Zebraniu powołali do życia Cech Rzemiosł Różnych w Bychawie. Do 1 lipca 1967 r. rzemieślnicy z powiatu bychawskiego należeli do cechów lubelskich, zaś zamieszkujący teren Gromady w Dębinie – do cechu w Kraśniku.

Chęć przynależności do Cechu w Bychawie zadeklarowało 186 rzemieślników z terenu powiatu bychawskiego. Powołano pierwszy Zarząd w składzie:

 • Stanisław Michalczak, mistrz krawiecki – starszy Cechu
 • Jan Królikowski, mistrz kowalstwa – podstarszy Cechu
 • Władysław Grabowski, stolarz – członek Zarządu
 • Stanisław Kamiński, inst elektr – członek Zarządu
 • Jan Ożga, kowal – członek Zarządu

1 września 2018 r. zostało otwarte Biuro CECH-u,miejsce bezpośrednich kontaktów członków i kandydatów na członków, w którym będzie można uzyskać, m.in.:

 • informacje na temat aktualnych źródeł finansowania (programy unijne i inne),
 • pomoc prawną na korzystnych warunkach,
 • wgląd do wykazu mistrzów, szkolących rzemieślników
 • pomoc w rekrutacji pracowników
 • Cechowa Karta Rabatowa dla członków
 • dobre praktyki
 • inne

Starszy Cechu

Wiesław Lenart

Członkowie Zarządu

 • Wiesław Lenart – Starszy Cechu
 • Edward Skrzypek – Podstarszy Cechu
 • Krzysztof Tylus – Członek
 • 25 marca 1971 r. podczas uroczystości środowiskowej Cech otrzymał swój pierwszy sztandar
 • 27 kwietnia 1982 r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Rzemiosła
 • 22 czerwca 1986 r. uroczystość oddania do użytku Domu Rzemiosła, wzniesionego wysiłkiem członków przy zaangażowaniu własnych środków oraz wykorzystaniu prac społecznych.
 • 22 marca 1992 r. poświęcenie nowego sztandaru CECHU
 • 2017/2018 – remont budynku, wymiana instalacji CO, z węglowej na gazową
 • maj 2018 – nowy etap w funkcjonowaniu CECHU. Rozszerzenie działalności, zmiana statutu i nazwy cechu. Obecna nazwa brzmi: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Zrzesza 36 członków – rzemieślników i przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bychawie

23-100 Bychawa, ul. Lubelska 2
tel. +48 81 566 02 31