CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BĘDZINIE


Będzin – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu będzińskiego, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą. Położone na Wyżynie Śląskiej, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i konurbacji katowickiej. Będzin jest historyczną stolicą regionu Zagłębia Dąbrowskiego i należy do najstarszych miast (650 lat od nadania magdeburskich praw miejskich) Małopolski i województwa śląskiego. Będzin położony jest w odległości 12km od Katowic, 5km od centrum Sosnowca i 4 km od Dąbrowy Górniczej. Wizytówką zabytków Będzina jest obronny zamek królewski z XIV wieku.

Będzin uzyskał prawa miejskie w 1358 roku. Największy rozkwit miasta przypadł na wiek XV, rozwijały się ówczesne cechy, głównie szewców i kowali oraz inne rzemiosła – piekarstwo, rzeźnictwo, kuśnierstwo, krawiectwo i stolarstwo. Ważne było również „bractwo rybitwów” (rybaków), a jego pamiątką jest istniejący do dnia dzisiejszego tzw. Rybny Rynek.
Dobrze rozwijał się także handel, a dominowała w tym względzie ludność żydowska. W końcu XVI wieku wybudowano w Będzinie warzelnię soli. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił rozkwit przemysłowy. W 1785 roku odkryto węgiel w okolicach wsi Dąbrowy, wkrótce powstała tam kopalnia i osada Reden. Wiek XIX to rozwój górnictwa i hutnictwa oraz szybka urbanizacja okolic miasta.

Zniszczony podczas I wojny światowej Będzin odżył dopiero na przełomie lat 20 i 30-tych. Powoli odradzały się także zakłady rzemieślnicze. Niestety kolejna wojna spowodowała ogromne zniszczenia. Wyzwolone w styczniu 1945 roku miasto powiązano administracyjnie z Górnym Śląskiem. Kolejny raz zaczęło się odradzać rzemiosło, powoli zaczynały działalność zakłady, które w pierwszej kolejności zapewniały ludności podstawowe produkty i usługi.

Dom Rzemiosła w Będzinie powstał w latach 1956-1959. Działania na rzecz siedziby Cechu rozpoczęto od zakupienia zniszczonego budynku przy ulicy Berka Joselewicza. W tym czasie na czele komisarycznego zarządu stał Starszy Marian Gębala – ślusarz. Po opracowaniu dokumentacji technicznej przez inż. Lucjana Chwilczyńskiego, przy pełnym oddaniem kierownika biura Stanisława Pietronka przystąpiono do działań.

Uroczystości poświęcenia Domu Rzemiosła odbyły się 1 czerwca 1959 roku, a aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik Mieczysław Zawadzki i ks. proboszcz Wacław Wiciński. Dom miał służyć wszystkim rzemieślnikom, pomagać w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, uczyć etyki rzemieślniczej i uszanowania tradycji rzemiosła na tutejszym terenie.

W roku 1966 dzięki staraniom całego rzemiosła zrzeszonego w Cechu w Będzinie oraz Izby Rzemieślniczej w Katowicach zakupiono nowy dom, który przekazano o użytkowania – Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Wielobranżowej w Będzinie.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych w Będzienie w dniu 27 listopada 1966 roku podjęto uchwałę na mocy której wszyscy rzemieślnicy prowadzący swoje zakłady przystąpili do składania dobrowolnych składek na ufundowanie sztandaru ogólnocechowego dla wszystkich branż i grup rzemieślniczych.

2 grudnia 1967 roku, przy udziale przedstawicieli władz, przedstawicieli bratnich organizacji cechowych i zaproszonych gości sztandar został poświęcony i przekazany cechowi w Będzinie.
W tym czasie do Cechu w Będzinie należało ogółem 570 członków, a na czele zarządu stał Starszy Franiciszek Gdesz.

W marcu 1969 roku rzemiosło m. Będzina, m. Czeladzi i powiatu będzińskiego zrzeszone w Cechu w Będzinie z okazji 25-lecia PRL i dla zobrazowania swojego dotychczasowego dorobku urządziło wystawę prac rzemieślniczych.

Kolejne wystawy były organizowane cyklicznie z okazji Dni Będzina.

W dniu 15 czerwca 1881 roku na Walnym Zgromadzeniu odbyło się uroczyste wręczenie insygni dla starszego Cechu. Aktu tego dokonali z-ca przew. Krajowej Rady Rzemiosła i z-ca prezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach przy współudziale seniorów rzemiosła będzińskiego.

27 czerwca 1985 roku podczas święta patronalnego sekcji fotografów „Weronika’85” starszy Cechu Andrzej Sztajer przekazał na ręce sekcyjnego Wojciecha Hoeftmana sztandar branżowy. Inicjatorem fundacji tego sztandaru był Kazimierz Wikarek.

Uchwałą z dnia 23 maja 1985 roku Zarząd Cechu został upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie sprzedaży i budowy nowej siedziby Cechu. W dniu 27 grudnia 1985 roku doknano aktu podpisania umowy kupna-sprzedaży Domu Rzemiosła na rzecz Banku Spółdzielczego w Będzinie.
Wkrótce podjęto uchwałę o budowie kompleksu budynków Cechu, powołano również Komitet Budowy na czele którego stanął Andrzej Sztajer.

Podtrzymując tradycje rzemiosła będzińskiego sekcja motoryzacyjna powołała Komitet Fundacji Sztandaru i w dniu 21 stycznia 1986 roku I podstarszy Kazimierz Zieliński dokonał aktu przekazania sztandaru na ręce sekcyjnego Edwarda Sączyńskiego.

  • pomoc w pozyskiwaniu i zatrudnianiu młodocianych pracowników w celu nauki zawodu
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji płacowo-kadrowej i przebiegu kształcenia młodych pracowników
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej refundacji
  • pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji rozliczeń z US i ZUS
  • organizacja szkoleń i kursów
  • spotkania integracyjne
  • reprezentowanie zrzeszonych rzemieślników wobec samorządu i organizacji

Prezes Cechu

PAWEŁ ŚLIWA

Członkowie Zarządu

STARSZY CECHU – PAWEŁ ŚLIWA
PODSTARSZY – MAREK MAŁEK
SEKRETARZ – ALEKSANDER GRACA
SKARBNIK – BENEDYKT SOCHA
CZŁONKOWIE ZARZĄDU – MAŁGORZATA BLACHLIŃSKA, TADEUSZ JURCZYŃSKI, RYSZARD TKACZ

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY – EDMUND CELOCH
CZŁONEK – KRZYSZTOF LASOŃ

Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCY – JACEK FERDYN

Miasto - siedziba Cechu

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

CIASTKARNIA "JUBILATKA" PAWEŁ ŚLIWA - CZELADŹ
FIRMA DZIAŁA W BRANŻY CUKIERNICZEJ OD 1973 ROKU. POCZĄTKOWO W WOJKOWICACH, A OD 1990 ROKU W CZELADZI. CIASTKARNIA OFERUJE SZEROKI ASORTYMENT WYROBÓW CUKIERNICZYCH PRZYGOTOWYWANYCH WEDŁUG WŁASNYCH, TRADYCYJNYCH RECEPTUR, NA BAZIE WYSOKIEJ JAKOŚCI SUROWÓW. WŁAŚCICIEL - PAWEŁ ŚLIWA JEST LAUREATEM WIELU WYRÓŻNIEŃ BRANŻOWYCH, OBECNIE PEŁNI FUNKCJĘ STARSZEGO CECHU W BĘDZINIE.

41-250 Czeladź ul. Mysłowicka 36

tel. +48 32/265 36 36

biuro@jubilatka.czeladz.pl

www.jubilatka.czeladz.pl

ELEKTROMECHANIKA, INSTALATORSTWO I POMIARY ELEKTRYCZNE MAREK MAŁEK - BĘDZIN
FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1988 ROKU. ROBOTY POMIAROWE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, UKŁADY STEROWANIA. WYKONANIE I SERWIS. PROFESJONALIZM I TERMINOWE WYKONANIE.

42-500 Będzin, ul. Mieszka I 4/12

tel. kom. +48 601 425 771

marekmalek@poczta.fm

ZSUHP "AUTO-MAL" MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, POMO DROGOWA SEBASTIAN LIS, ALINA LIS - WOJKOWICE
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 1982 ROKU. KOMPLEKSOWE USŁUGI SERWISOWE WSZYSTKICH MAREK POJAZDÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH, BUSÓW I AUTOBUSÓW. SERWIS: BLACHARSKO-LAKIERNICZY, ZAWIESZENIA, OGUMIENIA, KLIMATYZACJI, MECHANIKA POJAZDOWA, SPRZEDAŻ OPON I FELG. LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH. POMOC DROGOWA 24H. WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNIKÓW I NOWOCZESNY SPRZĘT. SZKOLIMY UCZNIÓW.

42-580 Wojkowice, ul. M.C. Skłodowskiej 5

tel. kom. +48 501 755 934

biuro@automal.pl

www.automal.pl

FUH ASO FIAT "WAŁCZYK" ROMAN WAŁCZYK - CZELADŹ
W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OD 1986 ROKU. OBSŁUGA GWARANCYJNA I POGWARANCYNA SAMOCHODÓW MARKI FIAT. NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, DIAGNOSTYKA, KLIMATYZACJE - NOWYM CZYNNIKIEM, WYMIANA OPON, GEOMETRIA KÓŁ, NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE. SZKOLIMY UCZNIÓW.
41-253 Czeladź, ul. Rzemieślnicza 5, tel. +48 32/265 27 77, +48 601 472 277, e-mail: aso.fiat@walczyk.com.pl, www.walczyk.fiat.pl
MECHANIKA POJAZDOWA, BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO JACEK FERDYN - SĄCZÓW
NAPRAWY POWYPADKOWE: MECHANICZNE, KAPITALNE, BIEŻĄCE. WYMIANA OPON, WULKANIZACJA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
42-595 Sączów, ul. Ogrodowa 7, tel. +48 32/287 84 47, +48 692 516 400

Cech Rzemiosł Różnych w Będzinie

ul. Berka Joselewicza 13, 42-500 Będzin
Telefon: 32 267 38 87

e-mail: cech_bedzin@interia.pl