CECH RZEMIOSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WŁODAWIE

Cech we Włodawie zrzesza różne branże producentów, usługodawców – prywatne firmy. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości zatrudniają ponad 500 osób. To wielkość ważna dla naszego lokalnego środowiska, 13-tysięcznego miasta. To tylu mieszkańców naszego miasta i części powiatu czyli rodzin i znajomych, bezpośrednio lub pośrednio utrzymuje się z rzemiosła i naszych przedsiębiorstw. W 2013 roku uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia istnienia Cechu, a w bieżącym planujemy świętować 95 -lecie.

Początkiem cechu włodawskiego był rok 1923, skąd pochodzą najstarsze dokumenty, świadectwa czeladnicze włodawskich rzemieślników. Na naszym historycznym sztandarze widnieje napis ,,Związek Rzemieślników Chrześcijan”, to stowarzyszenie przyjęło nazwę rzemiosła chrześcijańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas cech zrzeszał takie zakłady jak: usługi osobiste (fryzjer, łaźnie, pralnie), włókiennicze (krawiec, hafty, tkanie), kowalskie, zduńskie, bednarz, cieśla, stolarz, piekarz, ciastkarz.

W 1938 roku ze składek zakupiono i poświęcono sztandar w kościele p.w. św. Ludwika we Włodawie. Wojna przerwała działalność włodawskiego Związku Rzemiosła Chrześcijan. W tym czasie sztandar był przechowywany w domach prywatnych członków Związku aż do 1956 roku. Tylko przez jeden rok, od 1956 do 1957, sztandar był wystawiony na honorowym miejscu. Jego wygląd i treść nie podobała się ówczesnym władzom, dlatego też SB zabezpieczyła go w swoich magazynach, bez zachowania właściwych warunków przechowywania.

Po wielu staraniach, warunkowo oddano nam sztandar w 1961 roku. Niestety zakazano wystawiania go na uroczystościach oraz w Cechu. Sztandar znów był przechowywany, jak za okupacji w domu pana Józefa Dynkiewicza, a później u pana Serafina Kowalczyka. Opieka nad sztandarem przypisana była do obowiązków Starszego Cechu. Dopiero po powstaniu „Solidarności”, 19 marca 1984 roku, po raz pierwszy ze sztandarem, została odprawiona msza
w Kościele p.w. św. Ludwika. Od tamtej pory przechowywany jest w specjalnej gablocie
w siedzibie Cechu. Z tym sztandarem uczestniczymy we wszystkich świętach patriotycznych
i rzemieślniczych, w tym w corocznych Pielgrzymkach Rzemiosła na Jasną Górę czy w obchodach rocznic powstania innych zaprzyjaźnionych cechów w województwie i poza nim. Po integracji rzemiosła w 1956 roku Cech wznowił działalność pod zmienioną nazwą „Cech Rzemiosł Różnych”. Jego siedziba mieściła się przy ul. Kościelnej a następnie przy ul. Sadowej 5. W 1987 roku powstała Spółdzielnia „Instalbud”, która zajmowała część budynku Cechu i prowadziła biuro Cechu do 1994 roku. Ustawa o podmiotach gospodarczych przyczyniła się do upadku rzemiosła na przełomie lat 1989-1990. Cech Rzemiosł Różnych we Włodawie w latach 1968-1989 zrzeszał 663 zakłady rzemieślnicze w branżach: budowlana, ślusarsko-kowalska, elektryczna, hydrauliczna, stolarska, krawiecka, fryzjerska, samochodowa (mechanika pojazdowa), dekarska, malarska, piekarska i spożywcza.

W latach 1994-2003 nastąpił zanik działalności. Reaktywowano ją dzięki wytężonej pracy
i staraniom Józefa Kędzierawskiego wspieranego przez Urząd Miejski we Włodawie. W dniu 23 kwietnia 2003 roku odbyło się Walne Zgromadzenie nowych członków. Odnowione deklaracje podpisało 16 osób z których wyłoniono Zarząd i Komisje Rewizyjną. W porozumieniu z Urzędem Miasta Włodawy przeniesiono biuro Cechu z ul. Sadowej 5 na ul. Kościelną 16, które później zakupiono.

Obecnie, pod nazwą Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, organizacja zrzesza około 100 członków, pracujących w zakładach rzemieślniczych różnych branż oraz mikro-
i małych przedsiębiorstwach. Jesteśmy jednym z najbardziej licznych i aktywnych cechów
w województwie lubelskim. Realizujemy swoje zadania statutowe, takie jak: integracja środowiska rzemieślników i pracodawców, szerzenie właściwych zasad etyki zawodowej, współpraca z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, reprezentacja interesów członków wobec organów jednostek samorządu terytorialnego, udzielanie porad prawnych i innych swoim członkom.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie jest widoczny w środowisku lokalnym. Dzięki aktywnej działalności naszych członków (docenionej odznaczeniami, wyróżnieniami), wnosimy swój duży wkład na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Popieranie postępu technicznego i gospodarczego realizowane jest np. poprzez udział lub organizację zjazdów branżowych. Uczestniczyliśmy w zjeździe branży motoryzacyjnej
i spożywczej. Ważnym wydarzeniem w działalności Cechu była organizacja I Zjazdu Branży Budowlanej, w maju 2010 r.

Od 2015 roku Starostwo Powiatowe we Włodawie, osobiście zaangażowany jest także Starosta, organizuje już III Włodawskie Spotkania Biznesowe, na którym przedstawiane są aktualne zagadnienia gospodarcze ważne dla lokalnych firm. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy są honorowani odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Jesteśmy zainteresowani międzynarodową współpracą gospodarczą. Od sześciu lat jesteśmy współorganizatorem Poleskiego Forum Gospodarczego przedsiębiorców powiatu włodawskiego oraz z rejonów szackiego i lubomelskiego, w 2017 roku dołączyli przedsiębiorcy
z Białorusi, organizowanego w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Delegacje naszych przedsiębiorców uczestniczą także w Targach w Brześciu, które uznawane są za największą regionalną imprezę wystawienniczą na Białorusi.

O szacunku dla naszego Cechu świadczy wybór i aktywny udział naszych przedstawicieli
w pracach Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego , w pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy, radnych w pracach Rady Miejskiej we Włodawie oraz pracy ławnika sądowego w Sądzie Pracy w Chełmie. Od 2015 roku nasi delegaci pracują w Radzie Biznesu powołanej przez Burmistrza Włodawy oraz Włodawskiej Radzie Seniorów.
Działalność socjalna, kulturalna, oświatowa dla członków i ich rodzin realizowana jest poprzez coroczne spotkania noworoczne, obchodzenie święta patrona Św. Józefa połączone
z Mszą Świętą i spotkaniem integracyjnym, organizację balów charytatywnych, imprez turystycznych oraz udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasna Górę. Posiadamy swoją stronę internetową i stronę na Facebooku.

Nasza organizacja zajmuje się również nauką zawodu dla młodych osób oraz szkoleniami dla pracodawców i pracowników, zajmuje się propagowaniem podwyższania kwalifikacji zawodowych przez uzyskiwanie świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Zarząd
i biuro cechu działa aktywnie na rzecz edukacji przedsiębiorców i edukacji zawodowej młodego pokolenia, zwłaszcza organizacji szkoleń ze środków unijnych na rzecz przekwalifikowania zawodowego i dostosowania ich do lokalnego rynku pracy.

Szkolenia. Realizowaliśmy projekt ,,Uczysz się , aby uczyć”, w którym pracodawcy mogli uczestniczyć w kursach pedagogicznych, a wielu z nich przygotować się i przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Projekt „Egzaminy Czeladnicze – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych” był skierowany do osób pracujących w zawodzie 2-3 lata nie posiadających dokumentów kwalifikacyjnych a posiadających doświadczenie.

Projekt edukacyjny „Aktywny uczeń – szkoła, firma, sukces. Od pomysłu do działania – kalejdoskop firm Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie”, który został opracowany
i przygotowany przez Cech we współpracy z nauczycielami przedmiotu podstawy przedsiębiorczość ze szkół Powiatu Włodawskiego. Byliśmy Partnerem w projekcie ,,Wyjść na prostą” realizowanym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC z siedziba w Lublinie. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz osób opuszczających zakłady karne w zakresie aktywizacji społeczno –zawodowej. Szkolimy się, bo jak powiedział pewien biznesmen :,,Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”. 

Prezes Cechu

Józef Kędzierawski – Prezes Zarządu

Członkowie Zarządu

Jan Litaszewski – I zastępca Prezesa,
Józef Steć – II zastępca Prezesa,
Janina Klimczuk – członek zarządu sekretarz,
Andrzej Jankowski – członek zarządu skarbnik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Stefan Jakubiuk

Członkowie Komisji – Agnieszka Parczewska, Mieczysław Walczuk, Zbigniew Miazek.

Sekretarz Zarządu Cechu

Janina Klimczuk

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA ANDRZEJ KRAL - WŁODAWA
FIRMA INSTALACYJNO BUDOWLANA ANDRZEJ KRAL ISTNIEJE OD 2001 ROKU. NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ JEST SZEROKO POJĘTA INŻYNIERIA SANITARNA. ZAJMUJEMY SIĘ WYKONYWANIEM, PROJEKTOWANIEM I KOSZTORYSOWANIEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, GRZEWCZYCH I GAZOWYCH. OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK, W TYM ARMATURA, MEBLE, WANNY, KABINY PRYSZNICOWE, LUSTRA. WSPÓŁPRACUEMY Z RENOMOWANYMI I ZNANYMI MARKAMI.

22-200 Włodawa, ul. Wojska Polskiego 1

kom. +48 505 123 670

akral@vp.pl

www.akral.pl

FIRMA USŁUGOWO-UBEZPIECZENIOWA ARTUR LIS - WŁODAWA
FIRMA ISTNIEJE OD 4 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU. OBECNIE OBSŁUGUJEMY OKOŁO 4000 KLIENTÓW W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH, ROLNYCH, TURYSTYCZNYCH, ŻYCIOWYCH. CHARAKTERYZUJE NAS DUŻE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DORADZTWA ORAZ WYSOKIE KOMPETENCJE W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO KAŻDEGO KLIENTA. OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW NA RYNKU LOKALNYM JAK RÓWNIEŻ Z TERENU CAŁEGO KRAJU. WEDŁUG RANKINGÓW NALEŻYMY DO GRONA NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCYCH AGENCJI WYŁĄCZNYCH W POLSCE.

22-200 Włodawa, ul. Czworobok 27

kom. +48 600 857 454

arturlis.warta@op.pl

www.arturlis.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ENERGETYK SP. J. F. BRZOZOWSKI J. KĘDZIERAWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ENERGETYK SP. J. FRANCISZEK BRZOZOWSKI, JÓZEF KĘDZIERAWSKI BAZUJĄC NA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU SWYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW, JEST FIRMĄ Z BLISKO 30. LETNIĄ TRADYCJĄ. SPECJALIZUJEMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM W BUDOWIE I PRZEBUDOWIE, A TAKŻE PROJEKTOWANIU SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO, DROGOWEGO I PARKOWEGO, INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH, NP. W OBIEKTACH MEDYCZNYCH.

22-200 Włodawa, ul. Jasna 1

kom. +48 605 221 608

info@energetykpuh.pl

www.energetykpuh.pl

eWiKa - Włodawa
EWIKA TO DWUPOKOLENIOWA FIRMA RODZINNA OBEJMUJĄCA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SZEROKI ZAKRES USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ HANDLOWYCH. ZAJMUJEMY SIĘ BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW. BUDUJEMY DOMY SZKIELETOWE DREWNIANE ORAZ DOMY MUROWANE W TECHNOLOGII YTONG. DO BUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH UŻYWAMY DREWNA KONSTRUKCYJNEGO, SUSZONEGO KOMOROWO I STRUGANEGO CZTEROSTRONNIE. W CELU DOCIEPLENIA STOSUJEMY WEŁNĘ CELULOZOWĄ, TERMEX I ISOFLOC. PROWADZIMY REMONTY DOMÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. NASZA FIRMA ZAJMUJE SIĘ RÓWNIEŻ HANDLEM ARTYKUŁAMI AGD I RTV. PROWADZIMY SALON OŚWIETLENIA DOMOWEGO I OGRODOWEGO.

22-200 Włodawa, ul. Reymonta 12

kom. +48 605 034 539

ewika.sklep@gmail.com

www.litaszewski.pl

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „HANDBUD” WIESŁAW BLICHARSKI - WŁODAWA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE F.H.U. HANDBUD WIESŁAW BLICHARSKI ISTNIEJE NA RYNKU OD 1993 ROKU. DZIAŁA Z SUKCESAMI W WIELU DZIEDZINACH BUDOWNICTWA. PRZEDSIĘBIORSTWO DYSPONUJE ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, TECHNOLOGICZNYM, ORGANIZACYJNYM I KADROWYM ABY PODEJMOWAĆ CORAZ TO NOWE WYZWANIA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI. FIRMA ZATRUDNIA SZEREG PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI W TYM WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ TECHNICZNĄ I EKONOMICZNĄ, KTÓRA DZIĘKI SWEJ SPRAWNOŚCI I SZEROKIEJ WIEDZY TECHNICZNEJ UMOŻLIWIA CIĄGŁE DOSKONALENIE ORAZ SPRAWNE WDRAŻANIE I WYKONYWANIE WSZELKICH INWESTYCJI.

22-200 Włodawa, ul. Czworobok 17

tel. 82 572 12 56

handbud@handbud.pl

www.handbud.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE „MAZ-BUD” MAZUREK ZBIGNIEW - URSZULIN
BUDYNKI WIELORODZINNE I PRZEMYSŁOWE - STAN SUROWY, ELEWACJE ZEWNĘTRZNE, TYNKI MINERALNE, PRACE WYKOŃCZENIOWE, MONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN., MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

22-234 Urszulin, ul. ul. Krótka 2

tel. kom. +48 607 824 410

phumazbud@wp.pl

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA TERESA I HENRYK SIEMIAK SPÓŁKA JAWNA
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ I DOŚWIADCZENIEM W PRODUKCJI PIECZYWA ORAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH. SIEĆ SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH NA TERENIE WŁODAWY I POWIATU.

22-200 Włodawa, ul. Saska 5

tel. kom. +48 82 572 67 60

fph.siemiak@gmail.com

FPH Siemiak - Facebook

ŚLIWIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI - WŁODAWA
SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ „ŚLIWIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLWO-TRANSPORTOWE SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI” STANOWIĄ USŁUGI W OBRĘBIE BRANŻY BUDOWLANEJ. „ŚLIWIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLWO-TRANSPORTOWE SŁAWOMIR ŚLIWIŃSKI” ZAPEWNIA POMOC MAJĄCEGO DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU FACHOWCÓW, KTÓRZY WYKONAJĄ NAWET BARDZO WYMAGAJĄCE PRACE, TROSZCZĄC SIĘ O TERMINOWĄ REALIZACJĘ POWIERZONEJ PRACY. FIRMA ZAPEWNI NA DODATEK NIEWYGÓROWANE CENY I PRZYJAZNĄ OBSŁUGĘ, TROSZCZĄC SIĘ O SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ KONTRAHENTA.

22-200 Włodawa, ul. Cicha 5

tel. kom. +48 505 461 850

granit2006@interia.pl

www.sliwinskibuduje.pl

P.W. „KAIRO” ROBERT KUNZ - WŁODAWA
KOMPUTERY, LAPTOPY, PALMTOPY, PERYFERIA, TELEFONY GSM, NAWIGACJE, APARATY CYFROWE, AKCESORIA, KASY FISKALNE, DRUKARKI FISKALNE, PAPIER XERO, PAPIER FOTO, PAPIER OZDOBNY, ARTYKUŁY BIUROWE, FOLIE SAMOPRZYLEPNE, USŁUGI REKLAMOWE, USŁUGI POLIGRAFICZNE, SERWIS KOMPUTEROWY, SERWIS GSM, ODZYSKIWANIE DANYCH.

22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 22

tel. kom. 500 383 283

p.w.kairo@gmail.com

www.kairo.pl

P.P.H.U. „WA-MAX” ZYGMUNT WAWRYK - WŁODAWA
P.P.H.U. „WA-MAX” ZYGMUNT WAWRYK JEST FIRMĄ RODZINNĄ I ISTNIEJE NA RYNKU W BRANŻY SANITARNEJ ORAZ BUDOWLANEJ OD 1988 ROKU. SPECJALIZUJEMY SIĘ W KOMPLEKSOWEJ BUDOWIE: SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ, PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW– CERTYFIKOWANY WYKONAWCA FIRMY SOTRALENTZ, STACJI UZDATNIANIA WODY, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, ODWODNIEŃ ORAZ BUDOWIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ: DROGI GRUNTOWE-GMINNE, CHODNIKI, PARKINGI, PRZEPUSTY DROGOWE. DYSPONUJEMY BOGATYM PARKIEM MASZYNOWYM: KOPARKI, KOPARKO-ŁADOWARKI, WYWROTKI, ZESTAWY IGŁOFILTRÓW, ZAGĘSZCZARKI, URZĄDZENIA DO PRZEWIERTÓW ORAZ WYSPECJALIZOWANYM ZAPLECZEM TECHNICZNYM JAK I DOŚWIADCZONĄ KADRĄ PRACOWNIKÓW.

22-200 Włodawa, ul. Suchawska 15/5

tel. kom. 501 301 137

wamax@onet.pl

www.wa-max.pl

ZAKŁAD USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWY MARIUSZ ŚWIECA
FIRMA DZIAŁAJĄCA W BRANŻY BUDOWLANEJ OD 1994 ROKU. SZEROKI ZAKRES USŁUG: REMONTY, MODERNIZACJE. REALIZACJA ZLECEŃ OD FIRM, INSTYTUCJI, URZĘDÓW I OSÓB PRYWATNYCH. DOŚWIADCZENIE W BRANŻY, ZNAJOMOŚĆ NAJNOWSZYCH TECHNIK I TECHNOLOGII, DORADZTWO W DOBORZE MATERIAŁÓW, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT.

22-235 Hańsk Pierwszy, ul. Włodawska 4

tel. kom. +48 601 811 445

zuph.mariuszswieca@gmail.com

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie

22-200 Włodawa
ul. Kościelna 16

tel. 82 572 50 47
e-mail: cechwlodawa@gmail.com