Kłodzko, ul. Łużycka 13
tel. +48 74 867 31 95
cech.klodzko@gmail.com