CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH I RÓŻNYCH MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W KALISZU

5 października odbyła się w Kaliszu „Noc zawodowców” czyli spotkanie z zawodami rzemieślniczymi w formie gry miejskiej. Wybrane firmy (członkowie Cechu) z terenu miasta gościły w swoich progach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zmierzyli się z wyznaczonymi zadaniami. Uczestnicy pomiędzy poruszać się jedynie autobusami, rowerami lub pieszo. O godz. 18 z siedziby Cechu Rzemiosł Różnych na ul. Częstochowskiej, następnie trasa wiodła przed 6 punktów kontrolnych a meta umieszczona była w Szkole Zawodowej na ul. Wąskiej, gdzie na 180 uczestników czekały nagrody i poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnioną firmę Bu’a Caffe- catering nieszablonowy. Inicjatorem wydarzenia było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Patronat medialny nad kaliskim wydaniem Nocy Zawodowców objęli: Radio Eska, portal faktykaliskie.pl oraz Magazyn Miejski.

Drużyny 6 osobowe miały za zadanie w 6 punktach kontrolnych wykonać różne zadania, po których otrzymywali naklejkę na planszę do gry. Punktami kontrolnymi były zakłady rzemieślnicze: salony fryzjerskie (ANKA i CRAZY HAIR), cukiernik (CUKIERNIA DZIADKA ROCHA), piekarnia (OLSZYNA), fotograf (FOTO-RYŚ) i warsztat samochodowy (BOSCH SERVICE CAŁKA). Przykładowe zadania to: diagnostyka pojazdów, pompowanie koła, nakładanie nadzienia na ciastka, wyrabianie ciasta, kształtowanie chleba, wykonywanie zdjęcia grupowego, czesanie „dobierańca”, czy nakładanie wałków na włosy. Każda drużyna otrzymała w pakiecie startowym bilety, płaszcze przeciwdeszczowe, napoje, słodkie batoniki, plansze do gry wraz z instrukcją oraz identyfikatory. Zaangażowanie młodzieży było niesamowite.
10 pierwszych drużyn, które w najszybszym czasie wykonały wszystkie zadania otrzymały nagrody w postaci smartwatch’y i torby z gadżetami, a pozostali uczestnicy upominki.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

 • 1. Drużyna NIESAMOWITA PIĄTKA – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie (oddział gimnazjalny)
 • 2. Drużyna KOKANKI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie
 • 3. Drużyna METEUSZ TEAM – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie (oddział gimnazjalny)
 • 4. Drużyna GUMISIE – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
 • 5. Drużyna DRUŻYNA NR 2 – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku
 • 6. Drużyna SZYBCY I WŚCIEKLI – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu
 • 7. Drużyna ARTYŚCI – Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
 • 8. Drużyna KINDER MAFIA – Szkoła Podstawowa w Szczytnikach
 • 9. Drużyna SZCZYPIORNIAKI – Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu
 • 10. Drużyna PUSZYSTE LAMY – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie

Nagrody wręczyła Pani Marszałek Marzena Wodzińska oraz Członkowie Zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu, skąd był start gry.
„Dziś każdy jest wygrany. To, czy ktoś przybiegł na metę pierwszy, piąty, czy ostatni nie ma dziś znaczenia. Dla mnie największe znaczenie ma to, że jesteście ludźmi zaangażowanymi, że Wam się chce, że to co robicie – robicie to z pasją. W głowie macie cel i jego realizację, a dziś pokazaliście, że potraficie swoje cele osiągać.” – mówiła Marzena Wodzińska, dziękując jednocześnie wszystkim nauczycielom, rodzicom i opiekunom, zaangażowanym w akcję.
Było mnóstwo emocji i entuzjazmu. Wiemy na pewno, że to dopiero początek zawodowej przygody, jaką chcemy regularnie organizować dla dzieci i młodzieży z całego subregionu kaliskiego. Wydarzenie jest owocem udanej współpracy jaką nasz Cech nawiązał i pragnie rozwijać wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego i Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

Galeria Zdjęć

Rzemiosło na ziemiach kaliskich

Rzemiosło na terenach kaliskich sięga XIII wieku. W oparciu o przeróżne źródła archeologiczne i pisane, wyróżnić można było w Kaliszu m.in., takie rodzaje rzemiosł jak: spożywcze, skórzane, włókiennicze, drzewne, metalowe. Duży wpływ na wzrost produkcji rzemieślniczej w tym okresie, miał rozwój węzła komunikacyjnego południowej Wielkopolski. Sukcesywny wzrost liczby ludności na terenie Kalisza oraz ożywiona wymiana handlowa, sprzyjała rozkwitowi poszczególnych dziedzin rzemiosła. Już w II połowie XVI wieku, liczba warsztatów rzemieślniczych w Kaliszu, dochodziła do 200. Pomyślna passa
i rozwój miasta trwały do lat 30 XVII w. Potop Szwedzki i zniszczenia dokonane w czasie wojny, nie oszczędziły także Kalisza. Dotkliwe straty niosły ze sobą wybuchające pożary, epidemie i powodzie. Dopiero w połowie XVIII wieku, dzięki tzw. Komisji Dobrego Porządku, rzemiosło nabrało nowych barw, uregulowano prawo cechowe oraz ustalono udział przedstawicieli rzemiosła we władzach miejskich.

Kaliscy rzemieślnicy mogli skupiać się w organizacjach cechowych. Do najstarszych Cechów tego terenu, należały rzeźnicki i szewski. W późniejszym czasie istniały również inne Cechy jednobranżowe, takie jak: bednarski, cyrulików, czapniczy, garncarski, krawiecki, murarski i inne. Na terenie Kalisza działały liczne warsztaty rzemieślnicze, zakłady rękodzielnicze o charakterze usługowym i produkcyjnym. W 1907 roku utworzono w Kaliszu, Stowarzyszenie Rzemieślników Chrześcijan. Integrowało ono i stymulowało środowisko rzemieślnicze całego regionu. Z tej to jednostki, historię swą wywodzi Cech Rzemiosł Różnych, którego gałęzią stał się Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu. Niestety rzemiosło w dużym stopniu ograniczyło swą działalność w czasie okupacji hitlerowskiej. Odczuwalny brak surowców niezbędnych w procesie produkcji, uniemożliwiał dalszy rozwój poszczególnych dziedzin rzemiosła. Dopiero w latach 1965-1973, liczba zakładów rzemieślniczych w Kaliszu zaczęła ponownie wzrastać.

cech-kalisz-hist1
Odciski pieczęci Cechów w Kaliszu i powiecie kaliskim, 1933, 1936 r.

Powstanie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu

Historia powstania Cechu nie jest zbyt odległa. Jak już wspomniano, jest to związek pracodawców, wyodrębniony z wcześniej już istniejącej jednostki rzemieślniczej w Kaliszu. Inicjatywa dzięki której powstał Cech, miała swój początek na jednym ze spotkań sekcji budowlanej ówczesnego Cechu Rzemiosł Różnych (dziś Związek Rzemieślników Cechowych). Rosnące niezadowolenie branży budowlanej z szeroko rozumianej obsługi w kwestii kalkulacji i wycen robót, dało początek dyskusji, mającej znaczenie dla całego środowiska budowlanego. W dniu 28.04.1984 r., podjęto dyskusję w myśl której, powstała idea powołania do życia, samodzielnej jednostki organizacyjnej. Miała ona skupiać w swych szeregach rzemieślników wyłącznie z branży budowlanej. Na zebraniu tym, grupa inicjatywna
w składzie:

 • Jesion Józef
 • Piech Zbigniew
 • Nowak Henryk
 • Stawowski Henryk
 • Jarmuszkiewicz Jerzy
 • Mikołajczak Zdzisław

Zredagowała pismo do Rady i Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu z wnioskiem powołania Cechu Rzemiosł Budowlanych. W dniu 29.06.1984 r., otrzymano potwierdzenie
z Izby o celowości powstania Cechu. Tym samym grupa inicjatywna, przerodziła się
w Komitet Organizacyjny Cechu Rzemiosł Budowlanych w Kaliszu, którego przewodniczącym został Józef Jesion. Nowy Cech jednoczył rzemieślników z terenu miasta Kalisza oraz gmin ościennych. Dwudziestego ósmego sierpnia 1984 r. zwołano pierwsze Walne Zebranie Założycielskie. Zebranie otworzył, a następnie poprowadził przewodniczący Komisji Organizacyjnej – Józef Jesion. Nastąpiło odczytanie referatu programowego,
w którym przedstawione zostały przyczyny powstania Cechu oraz jego zamierzenia. Główne decyzje jakie zapadły na tym spotkaniu, to zatwierdzenie statutu oraz wybranie władz cechowych.

Pierwszymi członkami zarządu, nowo powstałej jednostki, byli:

 • Henryk Nowak- Starszy Cechu
 • Zbigniew Kościański- I Podstarszy Cechu
 • Stanisław Maciejczyk- II Podstarszy Cechu
 • Zdzisław Mikołajczak – Sekretarz
 • Zbigniew Piech- Skarbnik

Oraz: Henryk Brodziński, Marian Janiszewski, Józef Jesion, Tadeusz Nowacki, Władysław Romanowski, Henryk Stawowski. Do życia powołana została także Komisja Rewizyjna, Koleżeński Sąd Cechowy oraz Komisja Kontroli Społecznej. Cech w tym czasie liczył blisko 600 członków. Głównym zadaniem i celem istnienia Cechu, stało się dążenie do jeszcze sprawniejszej obsługi mieszkańców Kalisza i okolic w zakresie usług budowlanych.

Pierwotną siedzibą Cechu, był Dom Rzemiosła przy ul. Browarnej 10 w Kaliszu. Z biegiem czasu, dzięki intensywnym staraniom, Cech przeniósł się do Domu Katechetycznego Parafii Kościoła św. Mikołaja, przy ulicy 3 Maja 13 w Kaliszu, gdzie mieści się do dziś.

Przy Cechu powstało także „Koło Pań”, zrzeszające żony rzemieślników i pracownice oraz Kaliskie Koło „Automobilklub”.

W dniu 10.01.1985 r., odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru – Cechu Rzemiosł Budowlanych w Kaliszu.

cech-kalisz-hist2
Na pierwszym zdjęciu, od lewej ówcześni: I Podstarszy: Zbigniew Kościański, Starszy Cechu: Henryk Nowak, II Podstarszy: Stanisław Maciejczyk. Na zdjęciu drugim, od lewej: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Józef Jesion oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Jerzy Jarmuszkiewicz.

Pomimo upływu lat, sztandar nadal stanowi imponującą wizytówkę Cechu

cech-kalisz-hist3

Kolejnym przełomowym wydarzeniem w historii Cechu, były wybory nowego zarządu 5.12.1992 r. Starszym Cechu został wówczas Pan Bogdan Glinkowski, który funkcję tą sprawuje do dnia dzisiejszego. Podstarszymi wybrano Tadeusza Nowackiego oraz Zbigniewa Kościańskiego. Zarząd w nowym składzie podjął uchwałę o rozszerzeniu nazwy Cechu na: Cech Rzemiosł Budowlanych i Rzemiosł Różnych. W kolejnym roku podjęto uchwałę w sprawie wykonania insygni cechowych.

cech-kalisz-hist4
Insygnia Starszego Cechu

Od wielu lat, Cech jest silnie związany z najstarszą organizacją skupiającą mistrzów cechowych, kupców oraz przedstawicieli miejskiego partycjatu- Bractwem Kurkowym. Ideą i celem istnienia Bractwa, było zjednoczenie obywateli Kalisza oraz promowanie wychowania młodzieży w duchu patriotyczno-narodowym, według tradycji rycerskich. Działalność Bractwa Kurkowego, była skupiona głównie na ćwiczeniach strzeleckich. Co roku Bractwo urządza strzelanie o „Srebrną lilię św. Józefa”. Wieloletnim członkiem Bractwa, jest obecny Starszy Cechu- Bogdan Glinkowski. Jest on również zwycięzcą turnieju z czerwca 1993 r.

W 2009 roku, Cech obchodził 25-lecie istnienia.

W historii Cechu znaczące są także odnaczenia rzemieślnicze, które zostały wręczone poszczególnym jego członkom:

Złoty Medal im. J. Kilińskiego:
B. Glinkowski, J. Antczak, J. Jarmuszkiewicz, A. Kopacki, R. Lisiecki, S. Maciejczyk,
W. Romanowski, J. Achilova

Srebrny Medal im. J. Kilińskiego:
J. Antczak, E. Bartoszczyk, G. Frasunkiewicz, R. Lisiecki, A. Janczarek, W. Janiak,
A. Kopacki, J. Klimkiewicz, E. Kuraś, L.Lisiak, S. Maciejczyk, T. Nowacki, T. Nogaj,
S. Patyna, W. Pawelec, W. Romanowski, S. Sawicki, J. Achilowa, S. Żychliński

Złoty Krzyż Zasługi:
B. Glinkowski

Srebrny Krzyż Zasługi:
J. Jarmuszkiewicz, S. Maciejczyk

Brązowy Krzyż Zasługi:
T. Nowacki

Srebrny Krzyż RP:
B. Glinkowski

Brązowy Krzyż RP:
B. Glinkowski
W chwili obecnej związek ma w swoich szeregach 91 członków. Należą do nich przedsiębiorcy z różnych branż, m.in. fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, mechanicy, elektromechanicy, lakiernicy, blacharze, fotografowie, elektrycy, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monterzy sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarze, ślusarze, monterzy elektronicy, wędliniarze, kucharze.

 

 

Działania Cechu skupione są na integrowaniu środowiska rzemieślniczego oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami zawodowymi oraz pozostałymi instytucjami powiązanymi. Pracownicy biura Cechu, udzielają poradnictwa podatkowego oraz związanego z kształceniem uczniów. Dostarczają również informacji w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz zatrudnionych przez nich pracowników. W ramach swojego działania, biuro oferuje pomoc instruktażowo-szkoleniową w zakresie prawa pracy oraz bhp.

Starszy Cechu

BOGDAN GLINKOWSKI

Skarbnik

Ryszard Lisiecki

Sekretarz

Maria Przybylska

Członkowie Zarządu

I Podstarszy – Stanisław Żychliński

II Podstarszy – Krzysztof Nowacki

Członek – Monika Kołodziejek

Członek – Maciej Całka

Członek – Jarosław Łuczak

Członek – Zdzisław Goliński

W BUDOWIE

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

AUTO CENTRUM LIS KALISZ ZAKŁAD BLACHARSKO-LAKIERNICZY
BLACHARNIA, LAKIERNIA, STACJA DIAGNOSTYCZNA. DODATKOWE USŁUGI: CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD, OGLĘDZINY, POMIARY POWŁOKI LAKIERNICZEJ, OCENA STANU KAROSERII, MECHANICZNE POLEROWANIE, USUWANIE RYS I WAD LAKIERU, PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

tel./fax +48 62/766 78 00

tel. kom. +48 723 554 702

www.autocentrumlis.pl

AUTO CENTRUM LIS - RZEMIOSLO.ORG

CUKIERNIA DZIADKA ROCHA IWONA SZUMAN
CUKIERNIA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ, DBAJĄCA O TRADYCYJNE RECEPTURY, SMAK I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ. W OFERCIE DUŻY WYBÓR CIAST, CIASTECZEK I TORTÓW NA KAŻDĄ OKAZJĘ. DOŚWIADCZENIE W BRANŻY GWARANCJĄ ZADOWOLENIA KLIENTÓW. SIEĆ WŁASNYCH SKLEPÓW. SZKOLENIE UCZNIÓW.

62-800 Kalisz, ul. Staszica 36

tel. kom. +48 507 171 359

iwona.szuman@op.pl

PIEKARSTWO I CUKIERNICTWO TOMASZ PAWLAK
FIRMA Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ - ISTNIEJE OD 25 LAT. SPECJALIZUJE SIĘ W PRODUKCJI CIAST DESEROWYCH, RÓŻNEGO RODZAJU CIASTECZEK KRUCHYCH ORAZ RÓŻNORODONEGO PIECZYWA. SZKOLIMY UCZNIÓW.

62-800 Kalisz, ul. Ciesielska 33

tel. kom. +48 606 343 311

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BOMIS SUPER" M. WOJDZIAK K. WOJDZIAK
SZEROKI ZAKRES USŁUG NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH: MECHANIKA I ELEKTROMECHANIKA ORAZ NAPRAWA PRZYCZEP (RÓWNIEŻ KEMPINGOWYCH I AUTOKEMPINGÓW) I NACZEP, MONTAŻ I SERWIS INSTALACJI LPG. ZAPEWNIAMY CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW, ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH I DODATKÓW SAMOCHODOWYCH. USŁUGI TRANSPORTOWE SAM. TYPU IZOTERMA - 5T.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 53

tel. kom. kom. +48 509 053 781

bomis.biuro@neostrada.pl

www.bomis-super.pl

RESTAURACJA "POD ORZECHAMI" KALISZ PRZEMYSŁAW PINCZEWSKI ROBERT KARPIŃSKI
KLIMATYCZNA I ELEGANCKA RESTAURACJA, BOGATA KARTA DAŃ, PRZYSTĘPNE CENY. MIŁA I PROFESJONALNA OBSŁUGA ORAZ SMACZNE DANIA GWARANCJĄ ZADOWOLENIA KIENTÓW. ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, RODZINNYCH (KOMUNIE, WESELA), KONFERENCJI, BANKIETÓW I SZKOLEŃ. DWIE SALE DLA OK. 100 OSÓB I KAMERALNA DLA OK. 40 OSÓB, SALA TANECZNA Z PROFESJONALNYM OŚWIETLENIEM I NAGŁOŚNIENIEM. ORGANIZATOR NAJLEPSZYCH DANCINGÓW W MIEŚCIE. UŚŁUGI CATERINGOWE. SZKOLENIE UCZNIÓW (DYPLOM CZELADNIKA).

62-800 Kalisz, ul. A. Asnyka 38

restauracja@podorzechami.kalisz.pl

restauracjapodorzechamikalisz@wp.pl

tel. +48 62/766 21 21

tel. kom. +48 509 544 372

www.podorzechami.kalisz.pl

"AUTO NAPRAWA" S.C. SZYMAŃSKI I KAŹMIERCZAK
MECHANIKA SAMOCHODOWA - NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, OBSŁUGA OKRESOWA WSZELKICH UKŁADÓW, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, KLIMATYZACJE, PRZEGLĄDY, NAPRAWY UKŁADÓW JEDNYCH NACZEP. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM.
62-800 Kalisz, ul. Żwirki i Wigury 13A/2, tel. +48 62/597 12 75, kom. +48 602 814 824, e-mail: arekbuncol@wp.pl
"MALWEX" BLACHARSTWO I MECHANIKA POJAZDOWA ARTUR SIERADZKI
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, SERWIS KLIMATYZACJI. PROFESJONALNIE I SOLIDNIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
62-860 Opatówek, Rajsko 7a, tel. +48 693 416 199, e-mail: artur.sieradzki@o2.pl
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TERBUD" PAWEŁ HAŁADYN
FIRMA ISTNIEJE OD 25 LAT, DZIAŁA W BRANŻY BUDOWLANO-REMONTOWEJ, SPECJALIZACJA: BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ HAL MAGAZYNOWYCH I BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH.
62-800 Kalisz, ul. Przybrzeżna 32-38, tel. +48 62/767 20 94, tel./fax +48 62/767 20 89, e-mail: biuro@terbud.kalisz.pl

Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek
Pracodawców w Kaliszu
ul.  Częstochowska 93F
62-800 Kalisz

Tel. 62 757-71-76
e-mail: cech.kalisz@wp.pl