Starachowice, ul. Rzemieślnicza 1
tel. +48 47 274 55 46